Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ЛЕШОЯДНИТЕ ПТИЦИ
НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

"Лешоядите символизират връзката на живота със смъртта. Символ, който е просъществувал през хиляди поколения, народи и традиции и определя тези птици не само като част от еко системата, но и като нещо много по- значимо за живота на човека." Това сподели Мишел Терас, президент на Фондация за опазване на лешоядите при откриването на 3-тата работна среща в рамките на Плана за действие по възстановяване на лешоядните птици на Балканския полуостров.

Откриването на конференцията се състоя на 11 май 2011 г. в Природозащитен център "Натура", където се събраха над 60 експерти от 11 държави, работещи в природозащитни неправителствени и държавни организации. В рамките на 2 дена те ще представят резултатите от дейностите по възстановяване на лешоядите в отделните държави като България, Гърция, Турция, Босна и Херцеговина, Сърбия, Унгария и Македония и ще бъдат определени приоритетите за работа през следващите 4 години. "За пръв път в историята на гр. Враца се събират на едно място толкова експерти в областта на природозащитата. Щастливи сме, че на територията на Природен парк "Врачански Балкан" успешно се извършва реинтродукцията на белоглавия лешояд, което се дължи на общите усилия на много европейски организации " сподели Николай Ненчев, директор на Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан".

Лешоядите са важна част от както от еко системата, така и от икономиката на една държава. Наличието на тези птици спестява огромни средства за борба със зарази и болести, идващи от труповете на диви и домашни животни. Освен това птиците се оказват притегателна сила за туристи и орнитолози. Типичен пример е Франция, където след 40 години успешна ре-интродукция на лешояди в Пиренеите, сега хиляди туристи посещават изградените музеи и места за наблюдение на птиците в малките населени места. "Аз съм сигурен, че възстановяването на белоглавите лешояди в региона ще допринесе за развиването на еко туризма и ще се възстанови прекъснатата връзка между хората и тези величествени птици" сподели Мишел Терас в края на прес конференцията.

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM