Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА
"БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ"

В Националната програма за честването на 100-годишнината от обявяването на Независимостта на България, отбелязана през 2008 г., Държавна агенция "Архиви" участва с представяне на документалната изложба "Българската независимост" - на 11 септември 2008 г. в сградата на Народното събрание и на 22 септември 2008 г. във Велико Търново.
Изложбата е експонирана на постери, което позволява тя да бъде видяна в много български градове и в чужбина. Досега е представена в Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Габрово, Ловеч, Разград, Силистра, Добрич, Видин и Бургас както и в Скопие, Виена и Москва.
В периода от 22 септември до 22 октомври 2011 г. документалната изложба "Българската независимост" ще бъде във Враца, експонирана в изложбената зала на Регионален исторически музей - Враца и представена от териториалния държавен архив.
Експозицията представя документи и снимки, съхранявани в Централния държавен архив (ЦДА), Софийския държавен архив, Държавния военно-исторически архив, териториалните архиви във Велико Търново, Пазарджик, Пловдив, Монтана, Бургас, Габрово и Търговище, Видин и др.
Документите са тематично обобособени и проследяват първите идеи и опити за провъзгласяване на независимост в края на ХІХ век, отбелязват сформирането на правителството на Александър Малинов и акцентите от управленската програма на Демократическата партия, както и подготовката на Търновския акт с всички последвали събития - отзвукът на Младотурската революция, стачката на служителите на Компанията на Източните железници и др. Безспорно място в експозицията има Манифестът на цар Фердинанд І за провъзгласяване на Независимостта, съхраняван в ЦДА. Проследяват се тържествата в цялата страна след 22 септември 1908 г. и утвърждаването на акта в Народното събрание. Важно място заемат множеството телеграми, рапорти и други документи от български дипломатически агенти за отзвукът на събитието сред великите сили и в съседните балкански държави. Включени са писма и телеграми, отнасящи се до външната политика на страната ни, за преговорите с Османската империя, уреждането на финансовите компенсации и др. Представени са телеграми и за водените преговори в Цариград през 1909 г., както и за подписването на Българо-турския протокол, с който Османската империя признава Независимостта на България. Паралелно с оригиналните документи, в изложбата са включени и текстове от спомени на съвременици и преки участници в събитията.
Откриването на изложбата ще е на 22 септември от 11.30 часа в изложбената зала на Регионален исторически музей - Враца.

Териториален държавен архив - Враца


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM