Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Завърши допълнителното обследване на метала на основните носещи елементи на конструкцията на подгревателите високо налягане* на пети енергоблок в АЕЦ "Козлодуй". Обследването бе изпълнено в рамките на продължаващия и в момента планов годишен ремонт на блока от експерти от Изпитвателен център "Диагностика и контрол" към атомната централа, сертифициран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за извършване на безразрушителен контрол. По време на контрола присъстваха представители на производителя на оборудването - ОАО Машиностроителен завод "ЗиО-Подолск", и на конструкторската организация ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР", Русия.
Дейностите бяха реализирани в съответствие с изискванията на "Програма за обследване състоянието на подгреватели високо налягане на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй", разработена от Институтa по металознание, съоръжения и технологии при Българската академия на науките. Използваните методи на контрол са металографски анализ, спектрален анализ, ултразвукова дебелометрия и измерване на твърдост. Изследвани бяха водните камери, тръбните дъски и корпусите на подгреватели високо налягане, които са монтирани на пети блок.
В резултат на извършения контрол беше установено, че стоманата на тръбните дъски и на корпуса отговаря на стомана - марка 22К (въглеродна конструкционна стомана), и съответства на проектната, както и че дебелината на метала на обследваните елементи отговаря на заложените.
Припомняме, че в края на м. февруари т. г. в АЕЦ "Козлодуй" бе получено официално изявление от компанията ОАО "Атомэнергомаш", в състава на която влиза Машиностроителен завод "ЗиО-Подолск", след изказани в медийното пространство съмнения за качеството на продукцията на завода. Резултатите от редовните и организираните допълнителни експертизи и проверки показват, че металът, използващ се при изпълнението на поръчката за АЕЦ "Козлодуй", съответства на всички необходими изисквания за качество.

* Подгревателите високо налягане бяха подменени на 1000-мегаватовите блокове на атомната централа по време на плановите годишни ремонти през октомври 2010 г. на 6 блок и през май 2011 г. на 5 блок.
Подгревателите високо налягане нямат отношение към ядрената и радиационната безопасност. Те са част от технологичната схема на II-ри контур (нерадиоактивната част на централата), като ефектът от тяхната работа се изразява в повишаване на коефициента на полезно действие. Технологичната схема позволява блоковете да работят с изключени подгреватели високо налягане, което ще доведе само до понижаване на електрическата мощност.


 

 

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM