Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩО АВАРИЙНО УЧЕНИЕ
В АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

На 24 ноември на площадката на АЕЦ "Козлодуй" бе проведено общо аварийно учение. Това бе второто за 2011 г. занятие за проверка на цялостната аварийна подготовка, предвидено в Графика за провеждане на учения и тренировки в АЕЦ. Целта бе да се установи степента на подготвеност на персонала по Аварийния план на централата за организиране и координиране на действията на аварийните екипи в случай на възникване на "Обща авария".
Съгласно изготвения план-сценарий за провеждане на учението нормалната работа на ядрените съоръжения и на общостанционните обекти на площадката на централата е "нарушена" от силно хипотетично "земетресение" със земно ускорение, което значително надвишава проектното ниво. В резултат на това "събитие" от енергийната система на страната се изключват хилядамегаватовите 5 и 6 блок. "Земетресението" предизвиква "пълна загуба на електрозахранване" на АЕЦ "Козлодуй" и "изхвърляне" на радиоактивна пара от първи контур на 5 блок, която се задържа в херметичния обем на блока.
В хода на общото аварийно учение бе проиграно изпълнението на мерките, предвидени в Аварийния план на централата. Предприети бяха всички необходими действия за овладяване на "аварийното събитие". По време на тренировката беше тествана информационната система в Центъра за управление на аварии, новата оповестителна система в зоната за превантивни защитни мерки и в зоната за неотложни защитни мерки, както и осигуряването на захранване с мобилен дизелгенератор. Обект на проверка беше степента на сработване на аварийните екипи. Проверена бе и координацията на съвместните действия с регионалните и националните структури на Агенцията за ядрено регулиране, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ("ПБЗН") към Министерството на вътрешните работи и областните дирекции на "ПБЗН" във Враца и Монтана, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, кметствата на общините Козлодуй и Мизия.
Тренировката изпълни ролята си да провери реакциите в случай на авария и доказа, че всички звена адекватно изпълняват задачите си по овладяване на ситуацията. Предстои детайлно обсъждане на резултатите от учението и анализиране на аварийната готовност на всички структури, участвали в него. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM