Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЯСНИ И ОТКРИТИ СА РАЗХОДИТЕ
ЗА ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО
И ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ

Във връзка с цитирани в медиите изказвания на участници в конференцията "Преход в енергетиката под знака на климатичните промени и изчерпване на ресурсите", организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара и Гьоте институт, бихме искали да заявим следното:

По отношение на цената на ядрената енергия и включените в нея разходи:
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД реализира електроенергията си на двата сегмента на пазара - на регулирания пазар по цени и квоти, определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), и на либерализирания пазар по свободно договорени цени.
Цените, които ДКЕВР определя и по които "АЕЦ Козлодуй" ЕАД продава електроенергия на обществения доставчик, се формират съгласно "Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия". Като ценообразуващ елемент се признават разходите за вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" (ИЕЯС) и фонд "Радиоактивни отпадъци" (РАО), с които се финансират дейности по управление на РАО.
Ежегодно АЕЦ "Козлодуй" начислява около 100 млн. лв., както следва: 3% от приходите от електроенергия за фонд "РАО" и 7.5% от приходите от електроенергия за фонд "ИЕЯС". От създаването на фондовете през 1999 г. до м. май 2011 г. във фондoвете са отчислени общо 1,3 млрд. лв., като натрупването на средства продължава.
Очевидно е, че в никакъв случай не може да се твърди, че разходите за отработено ядрено гориво и демонтиране на оборудване остават "скрити".

По отношение на преоценката на вероятността от аварии в АЕЦ:
В момента в АЕЦ "Козлодуй" се подготвят и изпълняват стрес тестове, а окончателният доклад от провеждането им ще е готов през есента. Ако резултатите покажат, че е необходимо да се предприемат допълнителни действия, те ще бъдат отчетени в нашите планове.
Засега ние не разполагаме с цитираната на конференцията оценка на математици за вероятността от аварии и поради тази причина не можем да я коментираме.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM