Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОТКРИ СЕ ХРАНИЛИЩЕ ЗА СУХО СЪХРАНЕНИЕ
НА ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО
В АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

      
      
      

На 12 май 2011 г. в АЕЦ "Козлодуй" се състоя официална церемония по откриване на Хранилището за сухо съхранeние на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ).
Лентата на обекта бе прерязана от премиера на Република България Бойко Борисов, от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и от изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Костадин Димитров.
Премиерът Бойко Борисов поздрави всички участници в изграждането на Хранилището, с което се осигурява решение на въпроса за безопасното съхранение на отработеното ядрено гориво от 440-мегаватовите реактори на АЕЦ "Козлодуй" за следващите 50 години. Министър-председателят подчерта, че сигурността е най-важна при атомната енергетика и при използването на атомна енергия, и пожела на присъстващите: "Бъдете живи и здрави и работете стриктно и безаварийно."
В речта си министър Трайчо Трайков се обърна към работещите в атомната централа с думите: "Поздравления за Хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво. То е алтернатива на извозването на отработено гориво, която ни дава възможност за гъвкави решения, съобразно пазарната конюнктура, спрямо нашите желания или други условия, които ни дават възможност да изберем единия или другия подход. Това е и нашата отговорност към бъдещите поколения. Това решение има икономически ефект и е добра практика за всеки ядрен оператор в света, с която АЕЦ "Козлодуй" може да се гордее", заяви министър Трайков.
Съоръжението, изградено на площадката на АЕЦ "Козлодуй", получи разрешение за ползване на сградата с протокол по образец 16 (Акт 16) на 25 март тази година.
Проектът за изграждане на ХССОЯГ е в съответствие с Националната стратегия за безопасно управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци. Той е финансиран от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ "Козлодуй", администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие. Реализацията на проекта се осъществява от консорциум, съставен от NUKEM TECHNOLOGIES GmbH - GNS GmbH - Германия, избрани като изпълнители след провеждането на международен търг.
Хранилището е предназначено за съхраняване на ОЯГ от 440-мегаватовите реактори на АЕЦ "Козлодуй". Общият капацитет на съоръжението е за 5 256 касети, които ще бъдат разположени в контейнери тип CONSTOR 440/84. Технологията за сухо съхранение е един от най-съвременните и утвърдени методи в световната практика за управление на ОЯГ. Така се осигурява дългосрочно безопасно съхраняване за период не по-малко от 50 години при удовлетворяване на международните изисквания в тази област.
Окончателното въвеждане на обекта в експлоатация се предвижда да стане факт до средата на 2012 г., след като Агенцията за ядрено регулиране издаде лицензия за експлоатация на хранилището. 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM