Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ
ОТ АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

По повод на твърдение за манипулиране на процедурата за избор на консултант за удължаване на ресурса на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй", коментирана от представящия се за политически анализатор Стефан Гамизов в предаването "Сеизмограф" по bТV на 09.04.2011 г., заявяваме следното:

На 17.02.2011 г. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, като възложител на обществени поръчки, обяви процедура на договаряне с обявление с предмет: "Комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".
Кратка хронология:
- На 15.07.2010 г. Съветът на директорите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД взема решение за стартиране на процедура на договаряне с обявление на тема "Комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".
- На 21.09.2010 г. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изпраща пакета документи за одобрение от принципала "БЕХ" ЕАД за даване на разрешение за обявяване на процедурата.
- На 13.01.2011 год. принципалът "БЕХ" ЕАД издава разрешение на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за обявяване на процедурата с ограничен бюджет.
- На 17.02.2011 г. процедурата е обявена в Регистъра за обществени поръчки, Държавен вестник и Официален вестник на Европейската комисия. Документацията е публикувана и в Интернет сайта на Агенцията за обществени поръчки и в сайта на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- Срокът за закупуване на документация е 09.05.2011 г.
- Заявления за участие се приемат до 19.05.2011 г.
- На 20.05.2011 г. подадените заявления ще бъдат разгледани от комисия, определена със Заповед на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.

Към настоящия момент тръжни документи са закупени от седем чуждестранни фирми (западноевропейски, руски и американски) и от осем български. Към този момент, в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки, възложителят няма право да огласи лицата, закупили документация.

Основните изисквания към кандидатите са общодостъпни и са обявени в сайта на Агенцията за обществени поръчки. По-важните от тях са:
- Изпълнителят трябва да представи ясни и убедителни референции за изпълнени комплексни анализи и цялостни проекти за продължаване на срока на експлоатация на дайстващи атомни електроцентрали, приети от регулаторните органи на страни от Европейския съюз.
- Използваната методология трябва да съответства на препоръчителните документи на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и на приетите стандарти и регулаторни изисквания за атомни централи в Европейския съюз.

Досега от кандидатите са зададени общо осем уточняващи въпроса, чийто отговори, в съответствие с принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, са изпратени до всички, закупили тръжните документи, и са публикувани в Регистъра за обществени поръчки към Агенцията и в сайта на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM