Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

В АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" ЗАПОЧВА ПОСЛЕДВАЩА ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА НА WANO

От 7 до 11 февруари 2011 г. Световната асоциация на ядрените оператори WANO (World Association of Nuclear Operators) ще извърши т.н. "последваща проверка" (WANO Follow-Up Peer Review) на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
Mисията се провежда 19 месеца след партньорската проверка през юни 2009 г., проведена в отговор на поканата на ръководството на атомната електроцентрала към Московския център на Асоциацията, където членува АЕЦ "Козлодуй". Целта бе да се определят както силните страни и добри практики, така и областите, в които могат да се направят още подобрения за повишаване на безопасността и надеждността на 5 и 6 блок.
В екипа на WANO са включени петима експерти, които са участвали и в състава на основната мисия от 2009 г. В рамките на предстоящата седмица те ще проверяват основни области в дейността на 1000-мегаватовите блокове, за да оценят изпълнението на препоръките и постигнатия напредък за изминалия период. Oбект на проверката ще бъдат следните области: "Oрганизация и административно управление"; "Eксплоатация"; "Ремонт"; "Инженерно осигуряване"; "Опит от експлоатацията"; "Радиационна защита" и "Химия".
Съгласно правилата на WANO, резултатите от проверката ще бъдат обобщени в отчет, който е конфиденциален и се предоставя единствено на експлоатиращата организация - АЕЦ "Козлодуй".


* WANO (World Association of Nuclear Operators) обединява всички оператори на атомни електроцентрали в света и включва 4 регионални структури с центрове в Москва (Русия), Атланта (САЩ), Париж (Франция) и Токио (Япония). Координационният център на организацията се намира в Лондон (Великобритания).
От момента на създаването си през 1989 г. WANO следва своята основна мисия - да работи за повишаването на безопасността и надеждността при експлоатация на ядрени централи чрез обмен на информация и насърчаване на комуникацията между членовете на организацията. Най-важното средство на WANO за постигането на тази мисия е програмата за партньорски проверки.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM