Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Владимир Уручев:

ЕП ДА НЕ ТИРАЖИРА НЕИСТИНИ
ЗА ПРЕДСРОЧНОТО
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА ЯДРЕНИ БЛОКОВЕ

Владимир Уручев, евродепутат от Групата на ЕНП (ГЕРБ), в качеството си на докладчик в сянка по доклада на ЕП за ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите страни- членки, се обяви в подкрепа на прeдлагания доклад. Той приветства финансовата помощ и солидарност на ЕС, без които извеждането от експлоатация не би било възможно, но подчерта и необходимостта от конкретни изменения, които възнамерява да внесе през следващите дни.
По време на разглеждането на проектостановището в Комисията по индустрия, изследвания и енергетика, г-н Уручев призова ЕП да не тиражира неистини относно причините за предсрочното извеждане от екс- плоатация на ядрени блокове в България, Словакия и Литва.
"Не е вярно твърдението, че блоковете са изведени от експлоатация, защото тяхното привеждане към съвременните стандарти не е било икономически ефективно. Поне за блоковете в Козлодуй беше доказано с международна експертиза, че покриват световните стандарти за безопасност", заяви българският евродепутат.
Той наблегна на факта, че българските реактори не са били излишни за енергийния баланс на страната ни и затова е нормално в началото голяма част от средствата да бъдат изразходвани за мерки в целия енергиен сектор, с което да се компенсира отчасти загубата на сериозни енергийни мощности.
Според Владимир Уручев, други възможни механизми за по-ефективното и прозрачно използване на финансовата помощ, са по-голяма координация при разрешаването на сходни проблеми, особено свързани с третирането на определен тип радиоактивни отпадъци, както и синхронизиране на правилата на ЕБВР за провеждане на обществени поръчки с тези в страните-членки.


 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM