Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Върбан ВЕЛЧЕВ

ОНЗИ ЕДИНСТВЕН ИЗСТРЕЛ…

. Великолепна публицистика, блестящ полемичен стил

Огромна е книжнината, посветена на Христо Ботев и неговата чета, чийто подвиг е всъщност бляскавият и трагичен епилог на Априлското въстание. От нея, освен всичко друго, ние можем да проследим почти почасово последния боен ден на четата във Врачанския балкан от ранната му утрин до късната привечер на 1 юни (по нов стил) 1876 година.
Целият този тежък ден, през светлата му част, е минал само с една единствена жертва от страна на четата. Загинал е младият, останал без име човек от село Веслец, наел се да я изведе на Балкана.
След сигнала "отбой", даден от противниковата страна около залез слънце, сражението е прекратено. Турци и черкези се юрват към подножията на планината.
Изтощените от напрежение и жажда четници бързат към Крушевишкия извор, за да утолят жаждата си. Една не малка част от тях, обаче, се увлекла в преследване на противник, явил се неочаквано преди това в тила на четническите позиции. Тя е предвождана от военния ръководител Никола Войновски.
Голямата книжнина, за която става дума, не е без значение. Тя е трупана с години от спомени и изявления на Ботеви четници, от писанията на видни революционни дейци и писатели като Захарий Стоянов, от професионални историци, от любители-историци и журналисти. И всички те - при цялата им словоохотливост - спират дъх и млъкват, щом стигнат до оня фатален и единствен изстрел в настъпилата балканска нощ, прекъснал живота на най-великия български поет-революционер и Предводител на четата Христо Ботев в местността "Йолковица" на същия този 1 юни 1876 година.
Легендата за тайнствения единствен изстрел ни е завещана от Ботевия четник Никола Обретенов. Тя е преповторена без особена охота от някои негови сподвижници, а от там нататък е подета и разпространена многопосочно и многогласно от цялото войнство на споменатите автори.
Справедливостта изисква да кажем, че тази легенда е будела съмнения у мнозина. Но малко са били ония, които са успели устно или писмено да изразят своите съмнения по убедителен и категоричен начин.
Професионалните историци най-често повтарят или перифразират казаното от техните предшественици и уголемяват тежките си опуси с пространен научен апарат, от който е видно колко много са прочели, но не и колко са разбрали. А на хората, които са стояли настрани от тази гилдия, се е гледало, меко казано, със снизхождение.

И ето - явява се автор, за истинска радост наш земляк и съгражданин, освободен от диктата на авторитети и предразсъдъци, който се заема с разгадаване енигмата на този съдбоносен единствен изстрел, сложил край на краткия като светкавица земен път на Христо Ботев. Това е Илия Луканов.
Луканов издава своята монография в 3 части, както следва: "В търсене на истината за гибелта на Ботев" - 2011 г.; "Премълчани истини за Ботевата чета" - 2012 г. и "Без прошка и без давност"- 2013 г.

Всяка част започва с едно и също мото от думи на Ботевия брат и четник генерал Кирил Ботев, което гласи: "Истината сама се грижи за себе си - тя ще се наложи и всеки, който се подиграва с нея, ще бъде заклеймен." Без съмнение тази монография е плод на дълголетен труд, вдъхновен от най-чисто и свято преклонение пред личността, делото и подвига на гениалния поет-революционер. Той е прочел и прощудирал всичко писано и чуто за последните му минути в пазвите на Врачанския балкан. И може би в момент на пронизващо прозрение е съзрял в легендата за единствения изстрел покъртителен криминален сюжет. Воден от Ботевия девиз: "Свободата е мила, истината е свята" авторът се заема не да създава своя версия за трагедията в местността "Йолковица", а да възкреси истината за нея. Той застава решително против лъжепатриотичното схващане, че за срамните, за позорните неща в нашата история не бива да се говори. Такава кауза обслужва единствено виновниците за този срам и позор.
В своето изследване (бих казал в своето разследване) Луканов се доверява на фактите, документите и суровия ход на събитията, към които пристъпва със зоркия и аналитичен поглед на изследовател (следовател), криминолог и проникновен психолог. Неговата страстно търсеща мисъл и яркото му въображение изгарят буквално пред очите ни многолетни заблуди и откровени лъжи. И ни водят към така необходимата за нас и за потомците жестока истина, че Ботев е жертва на пъклен и вероломен заговор на шепа хора от четата, опетнили душите си с алчност и страх от заслужено възмездие, ако се окажат на неутрална територия. Те са знаели, че високият морален статус на Войводата и съответстващия нему революционен съд ще бъдат безмилостни към тях. И са побързали да извършат злодейството в настъпващата глуха нощ след най-успешния боен ден на четата във Врачанския балкан.
Строгият и прецизен анализ на събитията и поведението на действащите лица в онази злокобна нощ зазвучават със шекспировска сила. Пред нас още веднъж възраства като огнен стълб трагично-величавата фигура на Поета-революционер и Предводител, а в тъмния притвор на историята се тулят неговите екзекутори, които по чудо оцеляват (някои от тях) за дълъг живот в лъжа и безчестие.
Езикът на изложението е жив, динамичен и на места дори лапидарен. Той разкрива силен интелект и ярка творческа индивидуалност.
Блестящият полемичен стил на Луканов грабва, интригува и владее съзнанието на читателя и го кара не само да прочете тази изключителна монография, но и да я препрочете. Което би следвало да направи всеки българин.
Аз хвърлих само един бегъл емоционален поглед върху основния лайтмотив на прекрасната трилогия, създадена от Илия Луканов. Но тя е заредена с цял спектър от важни проблеми, съпровождащи този лайтмотив, осветлени със същата енергия и мъдрост. Удоволствието да ги откриете и съпреживеете заедно с автора, оставям на вас.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM