Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗА СЕПАРИРАЩАТА ИНСТАЛАЦИЯ

На зададен въпрос относно "Работи ли сепариращата инсталация?" кметът на инж. Иванов обяви, че Община Враца е стартирала открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци" на сепариращата инсталация в града. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 2 300 000 лв. без ДДС с период на изпълнение 60 месеца. Срокът за представяне на офертите е 29.08.2013 г. Същите ще бъдат отворени в 16.30 ч. на 29.08.2013 г.
На 15.02.2013 г. е съставен констативен протокол с представител на фирмата - изпълнител, в който са констатирани появилите се дефекти на обекта, срокът за отстраняването им е бил 30.04.2013 г.
Обществена поръчка стартира със закъснение, тъй като има неотстранени забележки от страна на фирмата изпълнител по строителството на сепариращата инсталация, които се отнасят до хидроизолацията и течове на покрива. Община Враца е отправяла многократно искане към фирмата изпълнител за отстраняването им. Крайният срок е 30 юли 2013 г., след което общината ще заведе съдебен иск. Фирмата изпълнител е "ПСТ-МУТ - Враца 2010" .

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM