Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Заместник-кметът на Община Враца г-н Светозар Луканов проведе Обществен съвет по социални дейности, на който представи информация за текущото изпълнение на проектите със социална насоченост в Община Враца и подадените за одобрение проектни предложения. На заседанието беше обсъдено предложение от г-н Луканов за разкриване на нова социална услуга - създаване на кризисен център за настаняване на деца в риск, жертви на домашно насилие, трафик и др. За реализацията на предложението ще се търси възможност за партньорство с неправителствени организации. Бяха обсъдени възможностите за подходящо място за разкриване на такъв център, възрастовата група на децата и капацитетът му. Обсъдени бяха и възможности за създаване и функциониране на социални предприятия на територията на Община Враца, в които хора в неравностойно положение да имат възможност чрез полагане на личен труд в сферата на занаятите и селското стопанство да получат интеграция в обществото и възможност да се издържат финансово.

 
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM