Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НЯМА НЕРЕДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

Не отговарят на истината твърденията на работещите в "Модерна Враца" Валя Кръстева и Емил Петров, че при изпълнението на Интегрирания проект за воден цикъл на Враца има нередности. Това е становището на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда". В писмо до кмета на Враца ръководителят на Управляващия орган Малина Крумова го информира, че след становище от бенефициента и извършена проверка сигналът не касае случай на нередност и няма нарушена разпоредба на правото на Общността и националното право, няма действие или бездействие от икономически оператор и не е налице неоправдан разход, отчетен в общия бюджет. Според Регламент 1083/2006 г. нередност е "всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет".
Преди месец Валя Кръстева и Емил Петров като физически лица изпратиха до Управляващия орган на ОП "Околна среда" и други институции сигнали за нередности при изпълнението на Интегрирания проект за воден цикъл на Враца. Неоснователните сигнали бяха за съмнения относно използваните инертни материали за засипване на изкопите по водния цикъл, за "угрозата" през летните месеци Враца да остане без обществен транспорт и за това, че проектът се изпълнявал без целенасочена програма за действие.

Даниела Хитова

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM