Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРАВО НА ОТГОВОР НА ЕЛЕНА МИХОВА,
главен юрисконсулт на Община Враца

Поводът са обвинения в некомпететност, отправени към администрацията от председателя на общинския съвет във Враца Малина Николова по повод обсъждането на въпроса за осигуряването на алтернативен обществен транспорт за времето от 15 юли до 15 септември. "През цялото време аз и представители на общинска администрация бяхме на разположение на общинските съветници, за да можем да даваме пояснения във връзка с представената докладна и проекта за решение. Още в началото на сесията започнаха необосновани нападки и обиди към администрацията, които преглътнахме с надеждата това да спре и да върви работата на общинския съвет. След като бяха прекратени разискванията в зала г-жа Малина Николова си позволи да отправя конкретни и яростни нападки за липса на юридическа компетентност, непознаване на правната уредба на администрацията и за несвършена работа. В залата нямах възможност да дам своя отговор. Защо приех обидата лично? Защото от страна на администрацията юридическа компетентност се очаква от юристите и като такава считам, че не може един начален педагог да дава оценка на един юрист. По отношение на своята компетентност, професионални качества и знания, аз съм се доказала пред съответните органи, които единствени са оправомощени да ме оценяват. По отношение на професионалните си качества съм се доказала, както пред предишния си работодател, така надявам се и пред сегашния. Не без ирония, но може би трябва да уведомя г-жа Николова, че аз четвърти клас отдавна съм го преминала успешно, а нейните правомощия да дава оценки спират там. В заключение искам да кажа, че напускането ми на залата беше акт на обида и възмущение, но в никакъв случай на неуважение към общински съвет като колективен орган на местното самоуправление, или като проява не неуважение към който и да е от общинските съветници. Напротив - дълбоко уважавам всеки един от тях, но е мое човешко право да изисквам да се пази достойнството и авторитетът ми и не бих допуснала и занапред неоснователни нападки".

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM