Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ УТВЪРДИ ПРОМЕНИ
В ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

6 микробуса ще обслужват врачани през летните месеци - от 15 юли до 15 септември, стана ясно на извънредното заседание на общинския съвет, проведено на 12 юли. Две изключително отговорни решения трябваше да вземат местните парламентаристи - как ще се обезпечи обществения транспорт и как ще се компенсират загубите на "Тролейбусен транспорт", докато се изпълняват дейностите по водния цикъл по тролейбусното трасе.
Общинските съветници бяха поставени в сложната ситуация по спешност да приемат и одобряват вече обявените транспортна схема и маршрутни разписания, както и размера на обезщетението на "Тролейбусен транспорт". Двете теми предизвикаха бурна дискусия, тъй като местният парламент от няколко месеца настоява за свикване на работни групи, които да обсъдят, планират и подсигурят алтернативен транспорт.
"Кметът и администрацията обявиха публично нова транспортна схема и маршрутни разписания, без да има решение на Общински съвет - Враца за това. Действия, които са незаконосъобразни и категорично неприемливи. За пореден път сме поставени в ситуация да вземаме решения при форсмажорни обстоятелства, без възможност да се търсят алтернативи" - каза председателят на местния парламент Малина Николова.
Съмнение относно продължителността на интервенциите по тролейбусното трасе, изрази Пламен Кръстев. Той допълни, че съветниците са силно обезпокоени от факта, че общината е осигурила само 6 буса, с които да бъдат превозвани гражданите.
Остър спор възникна между Десислава Димитрова и д-р Антонио Георгиев по въпроса за допълнителната парична вноска, която трябва да се осигури на "Тролейбусен транспорт".
Д-р Антонио Георгиев разви тезата, че не е необходимо на тази сесия да се гласува докладната, тъй като кметът е декларирал готовност да осигури нужните средства за работниците.
Противоположна бе позицията на Десислава Димитрова. "Работещите в "Тролейбусен транспорт" са обезпокоени, притеснени са от неясната ситуация. Те очакват от нас отговорност и решение в момента. Те трябва да са спокойни, че излизайки в отпуск, възнагражденията и социалните им разходи са осигурени".
Зам.-председателят на общинския съвет Борислав Стоев постави още един проблем - договорът за извършване на транспортна дейност от "Тролейбусен транспорт" е изтекъл на 9 март 2013 г., а до момента нов не е подписан.
С 25 гласа "за", 1 "против" и 2 "въздържал се" бяха утвърдени промени в общинската транспортна схема и маршрутните линии.
При поставянето на гласуване на докладната за допълнителна парична вноска с целеви характер за обезпечаване на необходимо присъщите разходи за времето на принудителен престой, поради изпълнение на дейности по "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца" на "Тролейбусен транспорт - Враца"ЕООД в размер на 169 570.73 лв., кметът и екипът му напуснаха заседанието на местния парламент. Д-р Здравко Златев призова колегите си да приемат на следващото заседание протестна декларация.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM