Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБМЕНЯХА ОПИТ
С КОЛЕГИ ОТ ПЛОВДИВ

От 26 до 28 юни в Пловдив се проведе изнесен обучителен семинар за медицински специалисти от здравните кабинети на училища и детски заведения в община Враца. Семинарът беше организиран от отдел "Здравеопазване", Дирекция "Здравеопазване, социални и младежки дейности" на Община Враца, в сътрудничество с Дирекция "Общинска икономика и здравеопазване" на Община Пловдив. Семинарът бе официално открит от зам.-кметовете на Община Враца и Община Пловдив - Светозар Луканов и Георги Титюков.
Лекторите доц. Галина Чанева от Медицински университет - София, Цветанка Славейкова и Павлинка Добрилова - асистенти в Медицински университет - София, филиал Враца представиха презентации по темите: "Имунопрофилактика и имунизации в детска възраст" и "Актуални аспекти в препоръките за здравословно хранене при децата и учениците. Роля на медицинските специалисти".
Медицинските специалисти от Враца посетиха здравни кабинети в учебни и детски заведения на Община Пловдив, обмениха опит със свои колеги по всички въпроси, касаещи здравето на децата и учениците.
С провеждането на семинара се постави началото и на работата по изработването и въвеждането на система за оценка на качеството на здравните грижи и трудовото представяне на медицинските специалисти, като гаранция за професионална и качествена грижа за децата и учениците в община Враца.
Опитът в провеждане на тази квалификационна форма в продължение на шест години показа ефективността на обучителния процес, повишаване на информираността на медицинските специалисти за дейността и добрите практики на колеги от други региони на страната и последваща мотивация за работа и въвеждане на новости от медицинската наука и практика за осъществяване на здравното и медицинско обслужване на подрастващите.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM