Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА НАПРЕДЪКА
НА "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ
НА ГР. ВРАЦА"

На 29 и 30 май в гр. Бургас се проведе техническа среща и Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." с участието на общините, бенефициенти по големите инфраструктурни проекти - Столична община, община Враца и община Габрово.
Община Враца изпълнява най-големия проект в сектор "Води", финансиран от програмата - "Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца".
Напредъкът по проекта беше докладван на техническа среща на 29 май от ръководителят на звеното за изпълнение - инж. Марияна Рашева. Пред представители на Управляващия орган и Междинното звено от Министерство на околната среда и водите, на Комитета за наблюдение на оперативната програма тя представи хода на изпълнение на реалното строителство и предизвикателствата, пред които то ежедневно се изправя и решава.
На заседанието на Комитета за наблюдение на 30 май, мултимедийна презентация на проекта направи зам.-кметът по европейско финансиране и обществени поръчки инж. Красимира Георгиева. Членовете на Комитета, представители на медиите и гости на заседанието бяха запознати с амбициозността на проекта да реши проблемите на община Враца по отношение на ВиК-услугата и мащабността му като обем за изпълнение в момент, когато строителството се разгръща.
Представянето на извършеното до тук от община Враца по изпълнение на "Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца" получи одобрение и високи оценки за напредъка.

Даниела Хитова


 


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM