Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВНЕСОХА ПРОЕКТА
ЗА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКАТА ПИСТА

Проектно предложение "Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на "Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс "Христо Ботев"- град Враца" е преминало успешно проверката за съответствие с обявените приоритети на Националната схема за зелени инвестиции от Национален Доверителен Еко Фонд.
На 23.05.2013 г. Община Враца внесе проект на стойност 845 566 лева, като собственият принос е 126 844 лева (15 %). Предвижда се продължителността на проекта да бъде 9 месеца.
Целта на проекта е да осигури понижаване нивото на енерегийно потребление на обекта и отделени емисии СО2, намаляване на разходите за отопление и електричество и постигане на комфорт.
След извършване на енерго спестяващите мерки, сградата на лекоатлетическата писта ще принадлежи към клас на енергопотребление В, по смисъла на Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати, може да получи сертификат за енергийна ефективност категория "А".
Закритата лекоатлетическа писта се използва от Центъра за работа с деца, учениците от спортно училище "Св. Климент Охридски" и "трети учебен час" за ученици от други училища в града. Тя е място за провеждане на ученически, общински и регионални първенства по лека атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, шах, бадмингтон, плуване и хандбал. Тук се провежда още лекоатлетическия трибой "Лъвски скок" за ученици III и IV клас. През зимният период през пистата преминават около 200 деца дневно, като основните тренировки са на възпитаниците на спортното училище. През летният период, тренировъчна дейност осъществяват около 80 деца дневно. В закритата писта се провеждат и общинските състезания "Млад огнеборец". Като цяло, проекта има въздействия върху цялото население на града и индиректно региона - при организиране на общински, областни и регионални състезания.
Създадената благоприятна среда за спорт ще стимулира развитието на леката атлетика в града и ще позволи организирането и провеждането на национални и международни състезания.


 
 
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM