Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ

10 докладни ще разгледат съветниците на редовното заседание на местния парламент във Враца, насрочено за 28 май от 10,00 часа. Вносител е кметът на Община Враца инж. Николай Иванов. Общинските съветници трябва да дадат одобрението си за удостояване със звание "Почетен гражданин на Враца" и присъждане "Наградата на Враца" за 2013 година. Комисията предлага за удостояване със званието "Почетен гражданин на Враца: Петър Карагенов - за цялостната му дейност като музикант, педагог и композитор; Людмил Младенов /посмъртно/ - за цялостната му дейност като художник и за издигане на авторитета на Врачанската художествена школа; д-р Валтер Димитров - за цялостната му дейност в областта на медицината и доцент д-р Златка Петрова - за цялостната й дейност като педагог и за запазване на ценностите и значението на детската литература.
За "Наградата на Враца" за 2013 г. се предлагат: изпълнителите Мария Стоянова, Елица Стефанова, Радослав Цветанов и Павел Стефанов с ръководител Олга Младенова - за постигнати изключителни резултати в областта на изпълнителското изкуство; Тодор Митов - за цялостния му принос като художник-плакатист и в изобразителното изкуство; доцент д-р Нарцис Торбов - за високи постижения в археологическата наука и популяризирането на историята на Враца сред младото поколение. Носителите на "Наградата на Враца" ще получат и сумата от 1000 лева.
Следващата точка от дневния ред е за предоставяне за ползване на земеделски имот в землището на с.Три кладенци на Регионална дирекция "Борба с градушките" - Област Враца.
Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Чирен, е четвърта точка в дневния ред. "Гамеса България" ЕООД е фирмата, проявила интерес към терена.
На вниманието на местния парламент ще бъдат представени докладни за: предоставяне на земеделски земи за обезщетяване на собственици; допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 г.; продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща поземлен имот в местността "Млаките", землището на с.Нефела, в полза на собственика на построената върху нея сграда, както и отдаване под наем на имоти, предоставени за управление на Общинското предприятие "Паркинги и гаражи".
Общинско предприятие "Спорт и туризъм" ще очаква одобрение от съветниците за отдаване под наем на незастроен поземлен имот, находящ се на ул. "Васил Кънчов" северно от Спортен комплекс "Христо Ботев".
Последната докладна е за даване на предварително съгласие за прокарване на електропровод и водопровод през общински имот в местността "Гладно поле".
Както обикновено, заседанието ще започне с питания към кмета и ще завърши с питания на граждани и точка "Разни".
Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Враца започват на 20 май и ще продължат до 23 май по график, публикуван на официалния сайт на общината.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM