Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СПЕЧЕЛЕН СРОЕКТ В ПОМОЩ
НА ХОРА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Община Враца спечели още един проект с европейско финансиране. Проектът е за разкриването на Защитено жилище и Дневен център за лица с психични разстройства и е на стойност 206 958.32 лв. Финансирането е по схема "Живот в общността" на ОП "Регионално развитие" и включва предоставянето на различни социални услуги и обучение на персонала, който ще ги предоставя. Социалните услуги ще се предлагат в Центъра за психично здраве във Враца, а капацитет на пребиваване в тях е за 20 лица едновременно. Хората, които могат да се възползват от нови социални услуги - рехабилитации, консултации, посредничество - ще са с физически увреждания и умствена изостаналост, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Проектът предвижда да им бъдат предоставяни разнообразни услуги за лична помощ и подкрепа на социалното включване. Дейностите по проекта ще подкрепят процеса на деинституционализация на лица с психични разстройства, физически увреждания и умствена изостаналост.
Ще се постави специален фокус върху подбора и обучението на персонала, който ще бъде нает за предоставянето на социалните услуги.
Договорът по проекта предстои да бъде подписан в началото на юни 2013 г.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM