Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЕПАРХИЙСКО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ - 2013

Възлюбени в Господа братя и сестри!

Спасителният възглас "Христос Възкресе", който се носи по цялата вселена, възвестява голямата християнска радост, с която първи били удостоени жените мироносици, а чрез тях и всички ние следовници християни. С възкресението си и със своята небесна прослава, Господ Иисус Христос не само изпълни свещеното писание, но със спасителните си за нас страдания постави и неизменен печат на благовестието, чието живо въплъщение беше той самият, както сведетелства евангелист Лука /2:10/. А смисълът на това благовестие беше, че Бог дарува "живот вечен" /1 Йоан 5:11/, който още преди да се изпълни времето на прославата му, обеща на своите ученици: "Аз живея и вие ще живеете" /Йоан 14:19/. С възкресението си от мъртвите Иисус Христос удостовери пред вярващите в него и изповядващи го като "Син на живия Бог" /мат. 16:16/, че спасението небесно е действително изпълнение на предвечното божие домостроителство за света и човека.
Затуй нашият Великден е ден на радост и за радост! Това е радостта от победата на живота над смъртта. Затуй и днес Църквата възвестява на света истината на Христовото Възкресение.
Но, като прославяме с удовлетворена радост в сърцата си славното и всехвално Възкресение на нашия Господ Иисус Христос, ние, които изповядваме открито неговото свето име, сме призвани да помним винаги и спасителните му страдания. Споменът за тях ни помага да осмисляме всеки миг от живота си, да стоим с постоянство по благословената от бога евангелска добродетелност с надежда за вечния живот!
Братя и сестри,
Когато изповядваме Христовото Възкресение, нека никога да не забравяме, че този, който възкръсна беше самият Божи Син, Богочовекът Иисус Христос, Месията, за когото свидетелства и цялото Свещено писание /1кор.15:3-4/, Спасителят, когото предсказваха още във вехтозаветните времена пророците, когото проповядваха апостолите и когото и до днес църквата изповядва като Бог и "Господ на славата" /иак. 2:1/. В неговото свято име и в свидетелство за истинността на неговото Възкресение сме и призвани към дейна жертвена любов, към смирение и богоподражателно дълготърпение, докле всички достигнем "до … познаването Сина Божий … до истинската пълнота на христовото съвършенство" /еф. 4:13/.
Благодатта на възкръсналия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас во веки. Амин! Амин! Амин!
Христос Възкресе! Наистина Възкресе!

+Врачански Митрополит Калиник

 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM