Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

НОВА НАРЕДБА
ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ВЪВ ВРАЦА

Нова наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на община Враца ще бъде внесена от кмета инж. Николай Иванов на предстоящата сесия на общинския съвет, която ще се състои на 30 април.
С предишни решения на общинския съвет в периода 2008 - 2010 г. са били приети четири наредби, които регламентират поддържането и опазването на чистотата и управлението на отпадъците, изграждането и опазването на зелената система в региона, реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета, и провеждането на търговска дейност на територията на община Враца. В момента действа наредба, която включва в себе си разпоредби от четирите наредби и текстове за опазване на обществения ред, околната среда и имуществото в региона. С внасянето на новата наредба се цели да се избегне дублирането на разпоредби в подзаконови нормативни актове, да бъдат ясно регламентирани обществените отношения и да се засили контролът по опазване на обществения ред. Специално внимание е обърнато на административно-наказателните разпоредби. В досега действащата наредба бяха предвидени едни и същи санкции за всички нарушения в размер за физическите лица - глоба от 20 до 5 000 лева, а за юридическите лица и ЕТ - имуществена санкция в размер от 100 до 50 000 лева. В новата наредба за всяко нарушение е посочено отделно наказание, като предложението е да бъдат повишени минималните размери на санкциите за нарушаване на обществения ред, за посегателства върху имуществото на гражданите и общинските имоти, за замърсяване на околната среда и други. Предложените промени целят да се въздейства възпитателно и предупредително върху нарушителите.


Даниела Хитова 

 

  


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM