Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
И ДЕЦА В РИСК

Баскетболен клуб "Ботев 2012" - гр. Враца и Министерството на физическото възпитание и спорта реализират ПРОГРАМА "СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ДЕЦА В РИСК". Програмата е финансирана от Министерството на физическото възпитание и спорта. Проектът е с начална дата 18.03.2013г. и ще продължи до 27.11.2013г.
Заниманията се провеждат във физкултурния салон на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - гр.Враца.
Програмата "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" е разработена и се реализира в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 - 2013г. С реализирането на проекта от страна на "БК БОТЕВ 2012" се цели създаване на оптимални условия за практикуване на занимания и преодоляване на изолацията, интегрирането и адаптирането в обществото на децата в риск.
Основната цел на проекта е създаване на условия и възможности за участие на деца в риск в безплатни спортни занимания за подобряване качеството на живот, физическата и психическа дееспособност, възможност за личностна реализация и превенция срещу негативните обществени явления, срещу нетолерантността и насилието, за социална интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
1. Създаване на условия и възможности за разширяване на обхвата на децата в риск за участие в спортни занимания, с оглед подобряване физическата дееспособност, пълноценно използване на свободното от учебни занимания време и социалната им интеграция.
2. Придобиване на първоначални умения, навици и познания за практикуване на предпочитан вид спорт- баскетбол.
3. Повишаване на социалните функции и обществено полезната дейност на "БК БОТЕВ 2012"- Враца чрез увеличаване и разнообразяване на спортните услуги за децата в риск.
4. Предизвикване на траен интерес в децата в риск за системни занимания със спорт и предоставяне на възможност на треньорите в клуба за селекция на талантливи деца.
5. Осигуряване възможност за провеждане на спортни занятия от спортни специалисти за деца в риск.
6. Чрез въздействието на спорта, формиране и усъвършенстване на социални качества, умения за работа в екип, толерантност, солидарност, морално-волеви качества, лидерски умения, спазване на принципите на "Феър плей".
7. Осъществяване на активна медийна политика за популяризиране на ползите от спорта, като основа на здравословен начин на живот за децата в риск.

Баскетболен клуб "Ботев 2012" - гр. Враца събира момичета и момчета от 9 до 11 годишна възраст за сформиране на отбори по баскетбол. Заниманията ще се провеждат два пъти седмично в понеделник и сряда от 17.30ч. във физкултурния салон на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство- гр.Враца. За контакти Хр. Цветков - 0878 538085.

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM