Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ТЪРГОВИЯ С ОПАСНИ СТОКИ

Община Враца бе домакин на среща, проведена на 09.08.2012 г. с участие на служители от Община Враца , РУ Полиция и ръководството на Областна дирекция по безопасност на храните относно: нерегламентираната търговия със стоки опасни за здравето на хората.
Проведените съвместни проверки на участниците в срещата констатираха, че продължава търговията с храни: мляко, яйца, сирене, консерви, произведени в домашни условия. Тези храни се предлагат без съответните разрешителни документи и в условия, противоречащи на изискванията на Закона за храните и Наредба № 5 за хигиената на храните, както и на Регламент ЕО/ 825/2004 .
Търсенето от потребителите на тези стоки с неизяснен произход, произвеждани в рискови за здравето на хората условия, и предлагани на нерегламентирани места, са условие за съществуване на подобен род търговия.
На срещата бе решено да се обособят места в рамките на утвърдените пазарни площадки "Леонова " и "Дъбника", които да бъдат регистрирани в Дирекцията по безопасност на храните.
Обръщаме се към потребителите на стоки с неизяснен произход, произвеждани в рискови условия, при ниска култура на съхранение и продавани на нерегламентирани места, да се погрижат за своето здраве и това на децата си и да преустановят купуването на тези стоки.
Само съвместните ни усилия биха довели до дисциплиниращ ефект върху търговците.
Ежедневните проверки ще продължат, като съвместно с медиите ще бъде извършена проверка със случаен потребител, на качеството на предлаганите мляко, сирена, консерви и условията, в които се произвеждат. Резултатите от проверките ще бъдат огласени в медиите.

ОБЩИНА ВРАЦА
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM