Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

- ОА ИЗГОТВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Неотложни и своевременни мерки за предотвратяване възникването на африканска чума по свинете на територията на област Враца прие Областната ``епизоотична комисия на заседание, което се проведе на 8 август 2012 г. в Областна администрация Враца. Заседанието е във връзка със Заповед №РД 11-999/02.08.2012 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните относно констатирани случаи на заболяването на територията на Руската Федерация и Република Украйна.
Епизоотичната комисия в състав: г-жа Цветелина Теофилова за Областен управител по Заповед от №272/31.07.2012 г., секретар д-р Милчо Костурков и инж.Ирена Иванова - н-к отдел "ДС и УТ" при Областна администрация Враца изготви заповед с превантивни мерки, която да се връчи на кметовете на общини във Врачанска област, на директора на Областна дирекция на МВР Враца, директора на Областна дирекция по безопасност на храните, ръководителя на Гранично полицейско управление Козлодуй и началника на Областен отдел "КД-ДАИ" Враца .
Кметовете на общини в област Враца трябва да разпоредят незабавно свикване и провеждане на общинските епизоотични комисии и да определят конкретните мерки, отговорности и контрол по предотвратяване на заболяването африканска чума по свинете на територията на съответната община. Да се осъществи засилен контрол по недопускане на свине до сметищата, както и по огражденията на свиневъдни комплекси. Кметовете трябва да уведомят населението и собствениците на свиневъдни обекти, че се забранява изхранването на домашни свине с кухненски отпадъци и да контролират как се изпълнява забраната.
Ръководителите на Гранично полицейско управление Козлодуй, Областна дирекция на МВР Враца, Областен отдел "КД-ДАИ" Враца да разпоредят: засилен контрол върху плавателните средства по река Дунав, превозващи хора, животни и товари от Руската федерация и Република Украйна, на ферибота при ГППК Оряхово и пристанищата по река Дунав на територията на област Враца. Мерките предвиждат и обстойни проверки върху личния багаж на пътници идващи от трети страни, в които е констатирано заболяването, за наличие на суровини и храни от животински произход без термична преработка и съвместно с Областна дирекция по безопасност на храните да прилагат мерките по чл.206 от Закона за ветеринаро-медицинската дейност.
Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните Враца да разпореди проверка за изправността на техниката за извършване на дезинфекция и дезинсекция, а при необходимост и извършването им на влизащите в страната плавателни съдове, акостиращи по река Дунав.
На заседанието д-р Милчо Костурков съобщи, че африканската чума не е опасна за хората и досега не е констатиран случай в България. Според него животновъдите трябва да бъдат уведомени, че заболяването е включено в списъка за финансиране за 2012 г., и да не се страхуват при възникнал случай да съобщават на съответните институции.

Жулиета НЕЛОВА

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ


Във връзка с констатирани огнища на болестта африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на Република Украйна, със Заповед на Кмета на Община Враца бе свикана Общинската епизоотична комисия, която на свое заседание набеляза мерките за недопускане поява и разпространение на заболяването на територията на общината:


1. Незабавно да бъдат информирани кметовете и населението в населените места на Община Враца за основните симптоми на заболяването и необходимите мерки за предотвратяване възникването и разпространението на болестта на територията на общината.
2. Собствениците на свине да информират незабавно обслужващия ветеринарен лекар, кмета на населеното място или главния ветеринарен лекар за община Враца при всяко отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях животни.
3. Засилен контрол върху сметища за нерегламентиран достъп на свине.
4. Да се извършат съвместни проверки с представители на Община Враца, РУ "Полиция" Враца, Държавно лесничейство - Враца и ОДБХ - Враца за спазване на забраната за нерегламентиран достъп на свине до сметища.
5. Засилен контрол върху забраната за изхранване на домашните свине с кухненски отпадъци.


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM