Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ЗАСЕДАВА ВЪВ ВРАЦА

На 21.03.2013 г. в Заседателната зала на Областна администрация Враца се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район, което бе открито и ръководено от Областния управител на област Враца и председател на РСР г-жа Пепа Владимирова.
В заседанието взеха участие представители на министерства, заместник областните управители на областите Видин, Монтана и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Обединение "Екорис - Поввик", Обединение "Регионални планове - ниво 2" и "Форум гражданско участие".
Обсъдена бе предварителната оценка на социално-икономическото въздействие и екологичната оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. Представител на Министерство на труда и социалната политика представи ключовите приоритети в областта на социалната политика на територията на Северозападен район до 2020 г. Определени бяха представители на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в тематичните работни групи за разработване на Оперативна програма "Добро управление" и "Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."
Съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Закона за регионалното развитие беше обсъден и съгласуван проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Монтана - 2013 г.
Представители от Управляващите органи на оперативните програми съфинансирани от фондовете на Европейския съюз запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по съответните оперативни програми на територията на Северозападен район.
По ОП "Регионално развитие" през 2012 г.за област Враца са подписани 29 договора на обща стойност 55,7 милиона лева.
По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Министерството на труда и социалната политика към 15.03.2013 г. са сключени 2850 договори за безвъзмездна помощ на стойност 2 милиона 191 хиляди лева. Брой договори в Северозападен район - 366, за обща сума 42 908 873, 87 лева. Брой сключени договори за област Враца - 93.
По Програма за Трансгранично сътрудничество на МРРБ Област Враца е спечелила 9 проекта на стойност 5 млн. 491 хиляди евро. По Оперативна програма "Югоизточна Европа 2007-2013" в момента в Област Враца се изпълняват проекти за 632 869 евро, а по програма "Междурегионално сътрудниечество" проекти на стойност за близо 70 000 евро.
Членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район подкрепиха идеята за реализиране в национален мащаб на проект "Народните будители и Аз", иницииран от Ротари клуб - Пловдив, който се изпълнява от Ротари клуб "Пловдив - Пълдин" и има за цел да представи на младите хора имената и дейността на онези български възрожденци и велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата държава.
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM