Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА
НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ С ЕВРОПРОЕКТ

"Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца" е поредният спечелен от Общината проект. Той ще бъде финансиран от ОП "Административен капацитет 2007 - 2013 г.". Бюджетът му е 89 450 лева, а неговата продължителност - 12 месеца. Общата цел на проекта е подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез провеждане на обучения на служителите в общинската администрация, на кметовете и на служителите на кметствата на територията на общината. Темите на обученията са подбрани така, че да изградят умения у служителите да работят в една динамична и бързо променяща се среда. Предвидени са програмни модули, свързани с електронното управление, усвояването на английски език, междукултурна комуникация, работа с представители на малцинствени и уязвими групи, екипна ефективност, лидерски умения и справяне с конфликти. Всичко това ще доведе до изграждането на умения, които ще повишат качеството на предлаганите от администрацията услуги. Удовлетвореността на гражданите, бизнеса и посетителите на Община Враца зависят пряко от качеството на обслужване и от компетентността на служителите в общинската администрация. Настоящият проект ще изгради и развие ключови компетентности в служителите, които ще им помогнат по-добре и по-уверено да изпълняват преките си служебни задължения и да работят по-успешно в екип за предоставяне на бързи и качествени услуги на гражданите и бизнеса. Масовостта на обучението ще гарантира промяната в начина на работа на съответните дирекции и кметства. В резултат - Общината ще функционира по-ефективно, което ще доведе и до по-високата удовлетвореност на потребителите на административните услуги.
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM