Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ВСИЧКИ ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ В ПРОЕКТА
ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ
СА С КОНТРОЛИРАН ПРОИЗХОД

На 28 февруари 2013 г. екип от Звеното за изпълнение на проекта за водния цикъл на Враца, заедно с директора на звеното инж. Марияна Рашева и Инженера по проекта Жоао Перейра, има среща с инж. Валери Илиев - изпълнителнителен директор "Екоинмат" АД - София. Дружеството е производител на инертните материали, който се използват за засипване на изкопите на канализационната мрежа на Етап 1 от проекта за водния цикъл. "Екоинмат" АД - София е със сертифицирана производствена база на гара "Елисейна". В базата фирмата преработва, сортира и контролира радиоактивността, химическият състав на преработваните стерилни скални маси, които се влагат при засипването на изкопите по проекта за водния цикъл. На срещата изпълнителният директор на дружеството отново представи сертификатите за произвежданата и реализирана продукция - нестандартна баластра и пясък, протоколи за химическия им състав и извадка от дневника за дозиметричен контрол. Всички влагани инертни материали по проекта предварително са одобрени и разрешени за използване от Инженера на проекта и имат необходимия сертификат за качество. Същите материали се използват на обектите на "Своге Сушард", "Дунав мост 2" и новостроящите се ВЕЦ-ове по река Искър. Независимо от това, по нареждане на Инженера, на 27 февруари, са взети контролни проби от влагания инертен материал във изкопите по водния цикъл на Враца и се чака резултатът от изследването им в сертифицирана лаборатория в София.

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM