Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СЪДЕТЕ САМИ

Противопоставянето между Общинския съвет и Общинската администрация, каквито и доводи да се привеждат, е неплодоносно. Независимо дали е заради допълнителните 300 лева, които общинските съветници получават за консултации, транспорт, за GSM, интернет, кабелна телевизия, дори за разходи в козметични студия, или е политически обосновано и подплатено.
(Общинските съветници преди 2003 г. не получаваха никакви средства. Те по-лошо ли решаваха въпросите на местното самоуправление?)
Има и друг важен въпрос - случайно ли под Декларацията, насочена срещу червения кмет, стоят подписите и на общинските съветници от БСП - на председателя на Об С Цветелина Върбанова, на организационния секретар Васил Драганов, на Бойко Ничев, Радка Тошева, Калина Динкова, Мирон Драганов, д-р Кюркчийски? Те не могат да преглътнат неудовлетвореността от онова предизборно пререшаване на кандидатурата за кмет ли, или защитават перспективни цели на ГЕРБ в община Враца?!
Да, Общинският съвет е сериозна институция и неговия авторитет трябва да се пази. Но авторитетът е производен от дейността на самите съветници. Гражданите са гласували доверие на общинските съветници да ръководят съдбините им, да решават главните проблеми на града и общината, а не да си защитават привилегии и да се обиждат, ако се поиска ред и законност на привилегироваността. Те очакват от тях да защитят правото им на труд, да се преборят за развитието на перспективни производства, за разкриването на нови работни места, за развитие на туризма, здравеопазването, науката, културата, спорта…
Нека всички внимателно четат какви въпроси поставиха общинските съветници на последната сесия, какви проблеми решават. Каква експертна подготовка е необходима за това? И да съдят сами.

"Зов за истина"


 

(Благодарим на "Модерна Враца" за любезно предоставените кадри от сесията. Подбора и монтажа е дело на "Зов за истина")

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

Извънредно заседание -17. 07. 2012

Петя Аврамова.: Моля общинските съветници да се идентифицират с вдигане на ръка за проверка на кворума. 29 - има кворум.
Васил Драганов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, предлагам ,за нанесена обида на общинския съвет, от днешното заседание да бъде отстранен секретаря на Община Враца Иван Жеков.
Петя Аврамова: Ще подложа на гласуване предложението на депутата Васил Драганов. Който е "за" отстраняване на залата на г-н Иван Жеков, моля да гласува. 25 гласа "за". Предложението се приема.
Уважаеми колеги имате думата за мнения и предложения по предоставения ви дневен ред.
Колеги, в предоставения ви дневен ред има техническа грешка - точка 4 я има два пъти. Точка "Разни" трябва да е точка 5. А сега предлагам като точка 5 да бъде включена Докладна записка относно даване на съгласие за избор на временен управител на "Екопроект" Враца, като точка "Разни" става точка 6.
Малинка Николова: Други предложения. Не виждам. Ще гласуваме постъпилото предложение от инж. Аврамова. Който е "за", моля да гласува. "Против"? "Въздържали се"? С 29 гласа "за", 0 - против, 0- въздържали се, предложението се приема. Да гласуваме цялостно предоставеният ви дневен ред. Който е "за", моля да гласува. Против? Въздържали се? С 29 гласа "за", 0 - против, 0 - въздържали се дневният ред се приема.
Петя Аврамова: Колеги, по точка 1 - "Питания" имате думата за отправяне на питания. Инженер Николай Иванов отсъства и е в командировка в чужбина като отговорите на зададените от вас въпроси ще чуем на 31-ви, освен ако г-н Иванов не е упълномощил своите зам.кметове да отговарят.
Ще чуем отговорите на вашите въпроси на 31-ви. Сега имате думата за нови въпроси към кмета на Община Враца. Венчо Кръстев.
Венчо Кръстев: Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник кметове, медии, уважаеми колеги общински съветници. В края на миналата седмица се случи един инцидент в общинското предприятие "Паркинги и гаражи". За пореден път беше нанесен побой на служител от предприятието от младеж от Враца, който в момента откровено казано не зная до къде е стигнало издирването на този човек. За съжаление това е втори случай при който на един и същи контрольор му нанасят побой. И то, защото си върши съвестно работата. Явно е, че ние освен че сме град и район, който е икономически западнал, със всеки изминал ден сякаш нравите на дивия Запад ни обземат и обсебват този град. В тази връзка аз зная, че ако ръководството на общината и лично господин Иванов е информиран, аз отправям своето питане с оглед на това, какви мерки ще бъдат предприети, за да не се допускат подобни инциденти. Значи във много пъти в страната, където съществува такава организация на движението и "синя зона", полицията е тази, която участва наравно с общинските служители при контрола и при такива конфликтни ситуации, които се явяват. Не бих искал да давам предварително съвети и мнения по този въпрос. Просто въпроса ми е : Взети ли са вече мерки и какви ще бъдат те? За съжаление в момента не мога да го представя писмено, но ще го получите след сесията. Благодаря.
Петя Аврамова: Благодаря ви господин Кръстев. Други въпроси? Д-р Кюрчийски.
Д-р Кюрчийски: За протокола, Емилян Кюрчийски, БСП. Моят въпрос е към заместник кмета по строителството, господин Вълчев. Известно ли му е сроковете за предаване на обекта, изкърпване на дупките, говоря за пред Химията, Химическия комбинат, които точно една седмица вече форматирани, издълбани, всеки ден площта се разширява, но до тоя момент нито една не е запълнена. Това създава реални опасности, освен някой да си повреди колата и за пътно-транспортни произшествия с непредвидими последствия. Не знам коя е фирмата и как се контролира от общината, но мисля, че това не е най-разумният начин за изкърпване на дупките в града. Благодаря.
П.Аврамова.: Благодаря д-р Кюркчийски. Красимир Донов.
Красимир Донов: Понеже започнахме темата с дупките и с устройството във града имам въпрос към господин Вълчев. Има ли решение на ВАС относно безумното обжалване, което направи общинска администрация във връзка с решението на КЗК, във връзка с изпълнението на ЛОТ 1 и пречиствателната станция от водния цикъл. Ако може само ми го кажете с "да" и "не". Няма какво да го протакаме толкова много нещата. Знаят ли се тия работи, не знаят ли се…Моля?...Кое е качено?...А, значи има решение. Всъщност какво правим? Искате ли въпроса малко да го развием като дискусия , защото иначе не става работата. Тука си задаваме едни въпроси и след месец получаваме едни отговори. Ние четем едно, други го тълкуват друго и само като едно отклонение ще ви кажа. Има един такъв термин наречен ПАРАЛАКС. Това е като гледаш в по-старите фотоапарати през обектива виждаш не точно това, което отдолу обектива снима. Значи нашия паралакс искам да го избегнеме и да си говориме на ясен и разбран език. Значи, ако отговора е "да", така го разбирам, защото аз също съм ги чел тези неща, какво правим? Има ли техническо решение на проблема? Защото единственият специалист е господин Вълчев в тъзи област и аз мисля, че той ще ми отговори. И има ли технологично време, господин Вълчев, след това решение да започнат строителните работи, да се развие проекта и да сме наясно какво правиме.
П. Аврамова: Г-н Донов, искате дискусия в зала. Така ли да го разбираме? Или отговор на въпроса писмено. Какво?
Кр. Донов: Искам дискусия. Няма какво. Епистоларната любов… стига толкова значи. Губиме се във времето. Ако се започнеме на тъзи тема… Е тъзи сутрин повода е да питам, че във Габрово прават първата копка на същия този воден цикъл със същата сума, за която е гласувана и за Враца и там вече се развива проекта. И това ме наведе на мисълта да попитам дали това нещо ще стане или… през зимата пък няма да може да се работи и ще изпуснеме онова, което с много труд е постигнато до тука. И за това чакам. Това са кратки отговори - може - не може, става - не става, има време - няма време. Другият месец ще ми отговорите. Аз пак ще попитам в тая връзка с нещо друго. Пак следващият месец ще ми отговорите и за Нова година ще си честитиме Новата година.
П. Аврамова: Г-н Луканов ще вземе отношение.
Мирон Драганов: Господин Кюркчийски го започна въпроса аз искам да го разширя. Значи, повече от явно е, че тази година не се справяме с тоя проблем. И моя въпрос към кмета ще бъде такъв : Какво ще направим за следващата година да не се допуска в края на месец юли голяма част от улиците на град Враца да са в такова състояние? Аз лично мога набързо да нахвърлям няколко проблема. Според мен фирмата, която изпълнява, не е в състояние. Те работат…Това е ПЪТИНЖЕНЕРИНГ. Работат пет, шест до осем човек и според мен за около две години биха могли да изкърпат дупките. Ама целта не е за две години, а за два-три месеца. От пролетта. На второ място тук липсва приоритет. Кои улици по-напред? Ще ви дам неколко примера. Улица "Максим Горки". За съжаление аз работа на тая улица. Сто метра улица - сто дупки. Сто кратера, не дупки. На тая улица има… е управлението на Топлофикация. На тая улица има бензиностанция на "Петрол". На тая улица има детска градина. Има едно предприятие за алуминиева дограма. Там е най-големия клуб на пенсионера. Там, в детската градина, хората по два пъти на ден водат децата. Представяте ли си колко хора на ден ни псуват. На второ място ще посоча Източна промишлена зона. В програмата на кмета пише, че има особени грижи към малкия и средния бизнес. Аз искам да го поканя кмета да отидем в Източна промишлена зона. Това са улиците "Христо Смирненски", успоредната на нея, покрай хлебозавода за топливо, пряката на нея "Шипка". Да види какво значи геноцид към дребния бизнес. Не помощ. Геноцид. Оттам избягаха десетки фирми. Там работат над петдесет , сто фирми. Те избягаха в северната зона там. Имаше едрови складове. Някои фалираха. Е това е грижата за дребния бизнес. Значи трябва да има и некакъв приоритет. Къде по-напред? В същото време открива са "Лидл" и ние се хвърляме по корем. И заради веригата "Лидл" хвърляме пари и кърпиме дупките, които е задължена да ги кърпи държавата, а не общината. Ние вадим наши пари, непредвидени в бюджета, и кърпим дупките на "Лидл", щото требва да са догодим на "Лидл". Значи тука има нещо грешно в приоритетите. Ние с д-р Кюркчийски ще го обединим въпроса. Въпреки, че на мен ми се искаше да го задам устно и да имам устен отговор. Не да му напише на кмета некой некви цифри - положили сме толко тона асфалт, закърпили сме толко квадратни метра. А да стане и да каже доволен ли е, защото гражданите не са доволни и какво ще направи да не се допуска това. Благодаря.
Петя Аврамова: Благодаря г-н Драганов. Други въпроси колеги? Иван Узунов.
Иван Узунов: Уважаеми колеги, може би за трети път ще задам въпрос, за който до сега не съм получил отговор. А той е : Има ли необходимост община Враца от омбудсман? Няма да развия самия въпрос за тоя омбудсман, но искам да кажа, че той ще бъде достатъчен коректив. Всички докладни, както от председателството, така и от администрацията да бъдат изключително юридически добре обосновани. А това ще бъде от полза на хората. Моля на следващата сесия да получа отговор на този въпрос. Второ. Искам да задам един въпрос… Пил съм си лекарствата, ето защо ще прозвучи може би неправдоподобно, но община Враца знае ли колко столетници има или наближават до края на годината да навършат сто години? Защо? Защото точно този месец един човек, който навършва сто години, за който аз знам и щях да внеса докладна като традиция, която беше в миналите общински съвети, да бъде поздравен с поздравителен адрес и същевременно дадена известна сума. Човекът ми каза : "Аз ти забранявам да цитираш моето име. Защото аз навършвам тази възраст, а никой не се поинтересува как аз с моя син инвалид как се издържам " и ако има такива хора, които са на положението на този столетник, морално задължени сме да знаем какъв е социалният статус, за да може съответно общината да окаже съдействие. Името на столетника няма да кажа, но от тук ще изразя мое мнение, предполагам и ваше - Да бъде преди всичко здрав и да може столетниците, предимно, които имат социални проблеми, общината да им подаде ръка. И, госпожа Аврамова, един въпрос канкретно във връзка с отзоваването на господин Жеков. Аз съм също котката, която се намира на горещия ламаринен покрив. Но… искам да кажа, Вие не подложихте - казахте 25 човека гласуват "за", но имаше и човек, който беше "против". Аз бях "против" и защо? Защото ние можеше да оставим господин Жеков евентуално за нещата, които човешко е да се греши. Може би той щеше да поиска едно извинение към грешката, която е допуснал. Това е лично мое мнение. И веднага искам да кажа едно с две приказки - ако някой е чел в Интернет за отговора на Министър председателя на Англия към Президента на Германия :"Не ми давайте за пример България, госпожа Меркел. Тя е на последно место в Европейския съюз, независимо от позитиви, които има в областта на инфраструктурата. И един журналист беше казал, че Северозапада е диагноза - не само по отношение на икономика, но и по отношение на образование, и тази диагноза е ПЕСИМА, а ние сме в Северозапада и напрежението, което съществува в единното цяло - община Враца в лицето на администрацията и в лицето на общинския съвет. Веднага бих си задал въпроса ние какво може да направиме, за да може това напрежение да бъде намалено, сведено до минимум в името на гражданите на община Враца, защото още едно нещо искам да кажа…"Ей, ти като стоиш там в тази община - ми казва един човек - само се джогате.За какво се джогате? Кажете ми, братче, какво реално ние усетихме една година от вашето управление? " Общо цяло казано. А при наличие на напрежение, въпреки,че има доста позитивни неща, ние фактически дължиме много на хората. Човешко е да се греши. Достойно е, който е сгрешил да каже сгреших. Не е достойно в средствата за масова информация, информация негативна, която се изразява не знам от кого и се отразява, тъй като това е тяхна работа, да се подклажда огъня в хората, които живеят тук и да смятат, че ние едва ли не сме тука само да се караме. Аз заявявам от тук, че поставям началото и който иска да ме последва за намаляване напрежението и ефективната работа. Грешки има и от едната и другата страна. Има и много силни изрази. Зад тези силни изрази не стоят административни или някакви други неудачи. Има провокативни моменти. Шестнадесет годишната практика е показвала. Нека тези провокативни моменти бъдат сведени до минимум и нека ние покажем ,както законодатели, така и изпълнители, че в името на Враца ще преодолеем това напрежение. Благодаря, че ме изслушахте.
Петя Аврамова: Благодаря, господин Узунов. Понеже споменахте моето име искам да Ви декларирам пред всичките си колеги, че съм подавала ръка много пъти и още от самото начало на този мандат с желание да работим заедно, съвместно за Враца. Но няма да допусна унизително и грозно отношение към институцията Общински съвет. Декларирам го пред всички, че ще се боря всячески отношението на Общинска администрация и това, което те се опитват да насадят като общо мнение и чрез медиите в община Враца за мен е недопустимо и аз смятам, че институцията Общински съвет трябва да има своето място като в … орган в местното самоуправление. Ръка сме подавали винаги и ако има някакви спорове между Общинска администрация и Общинския съвет те са на експертно ниво. Така че ние сме тук, за да гласуваме Докладите и решенията, които предлага администрацията и това, че сме гласували против, не трябва да се преражда в някакъв спор, който излиза от експертното ниво на дебати и на размяна на различни мнения. Аз също имам един въпрос. Искам да го задам към кмета.
Малинка Николова : Инж. Аврамова.
Иван Узунов: Аз само искам да кажа. Съгласен съм с Вашето мнение. Аз съм също общински съветник. Аз също имам достойнство на общински съветник. Аз също не съм котка. Или ако съм котка със ноктите си мога по ламарината да бъда задържан. Но аз ви казах, че трябваше да кажете специално по повод отзоваването на Жеков, защото аз щях да покана г-н Жеков да се извини. А де факто като той беше отзован това нещо не можеше да става. Съгласно това, което вие казвате - да, така е. Достойнството на съветниците трябва да е достойнство, което всъщност трябва да бъде утвърдено, трябва да бъде уважавано. Но трябва да бъде уважавана и съответната друга административна ръка. Нека ръцете да бъдат подадени. Съгласен съм за това, което Вие казахте.
Петя Аврамова: Имам следния въпрос към кмета на Община Враца. Ще го задам в писмен вид след заседанието. И въпроса ми е : Назначеният като директор на общинско предприятие "Спорт и туризъм" Венелин Ценов Петров продължава ли да изпълнява функциите на ликвидатор на сателита "Валентина" ЕАД, Враца? Благодаря.
Малинка Николова : Други питания? Д-р Шахов.
Д-р Шахов: Уважаема госпожо Председател, уважаеми заместник кметове, колеги и гости, моето питане е към Общинска администрация и то е свързано с това какво прави и какво смята да направи за напред Община Враца за поддържане и хигиенизиране на зоните за отдих на хората на града. Както знаете във Враца са обособени зони за отдих и това е Парка на стадиона, парка на Хижата и зелените площи по поречието на река Лева…Згориград. По време на моето управление ние направихме възможното да облагородим Парка на стадиона като се прокара парково осветление. Поставиха се пейки, беседки, кошчета за боклук, детски площадки, фитнес уреди. По този начин паркът се изпълни с хора и със съдържание и наистина е радостно да чуваш детските гласове, които излизат от тази зелена площ. За съжаление, обаче, много неприятна впечатление ми направи това, че същевременно този парк се е превърнал и във сметище. Имам снимков материал. Съжалявам, че няма техническа възможност да го покажа, но ако имате възможност разходете се до там и вижте за какво става въпрос. Другото нещо, което ние имахме желание и бяхме предвидили да направиме е тези 57, ако не се лъжа, пейки, които бяха разположени на алеята на "Демокрация" и алеята на "Дунав". След тяхната подмяна, една част от тях, след като бъдат ремонтирани, да бъдат разположени по поречието на река Лева, за да може хората, които се разхождат в този район да ги ползват и съответно да осмислят почивката си. Същото е положението и в парка на "Хижата". И там боклуците са безкрайно много. Напълно съм наясно, че БКС не третира тези зони. Нито Парка на стадиона, нито коритото на река Лева. Във връзка с това ние бяхме дислоцирали там групи от наетите по програма "Развитие", които ежедневно извършваха почистване и поддръжка на районите. Освен това бяхме сключили договор със затвора и една група от лишени от свобода направиха цялостно почистване, както на територията на поречието, така и на територията на Парка на стадиона. Затова искам да помислите в тази посока, защото наистина нещата в момента са безобразни. Другият ми въпрос е свързан с излязлата информация в медиите за проведените конкурси за директори на детски ясли. Много моля на следващото заседание, господин кмета да излезе с информация дали действително има закононарушение и дали класирането е против законно установените норми. Благодаря Ви.
Г-н Луканов(зам. кмет): Уважаеми дами и господа общински съветници, гости и присъстващи. Д-р Шахов, ще отговориме писмено на въпросите Ви. Само ще си позволя за Ви дам малко информация и чисто приятелски да Ви кажа до къде сме стигнали. Миналата година имаше 230 човека, наети по програмата за временна заетост. Понеже всички, предполагам и Вие сте убедени, че те не стигат, позволихме си малко да завишиме броя на тези хора на 270. Те са разпределени на още няколко места - освен Младост, Медковец и Хижата ще обхванем и централна градска част. Приключи обучението на тези хора. Има промеждутък от седмица- две, когато, знаете, докато старите работници бъдат уволнени и докато мине обучението на новите. Да. Действително има, така, известно отстъпление по отношение хигиенизирането на тези райони, но тази седмица се назначават нови хора и от другата започват да работят. Ще проверим сигнала по отношение на замърсените зони за отдих. Само да добавя. Продължихме договора със затвора Враца. Днес последно се подсигуряват работниците, които са ни подсигурени от там със работни средства и мисля, че още днес започват да работят върху почистването на речното корито на реката.
Д-р Шахов: Уважаеми господин Луканов, благодаря за информацията. Хубаво е, че нещо се прави, но просто не трябваше да допускате да се стига до това състояние. Достатъчно е един човек с един найлонов чувал и един чифт ръкавици всеки ден да минава по тези територии, да направи една елементарна оборка, нали, и по този начин нямаше да се стигне до това кошчетата да преливат от боклук, да има боклук разхвърлян на метри от тях, в един периметър от два-три метра и всичко да е запуснато и порутено. 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM