Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРЕДСТОЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВРАЦА

Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов кани гражданите да участват в обществено обсъждане на проекти в одобрените от местната общественост и с решение на Общинския съвет на община Враца три зони за въздействие в град Враца по проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца - устойчива Враца". Очаква се мнението на хората за основните проблеми на Враца, разрешаването на които биха съживили града и биха го направили по-привлекателно място за живот и работа. Дискусиите имат за цел да дадат идеи за проектни предложения, свързани с инфраструктура, работни места, спорт и отдих, култура, образование, социална сфера и други, които да се разработят за осъществяване в идентифицираните зони за въздействие. Във връзка с идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частно партньорство на територията на обособените зони са предвидени и дискусии на тематични фокус-групи, които ще се проведат на 4 и 5 март 2013 г. в заседателната зала в сградата на общинската администрация по график, публикуван на сайта www.vratza.bg - раздел "Полезна информация за гражданите".
Очакваме гражданите на Враца активно да участват в общественото обсъждане, за да може интегрирания план за градско възстановяване и развитие да отговаря в най-пълна степен на техните очаквания и потребности. 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM