Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese


ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Община Враца в качеството си на бенефициент по проект "Социални услуги в домашна среда" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Помощ в дома", бюджетна линия BG051РО001-5.1.04, ще осъществи подбор на двама специалисти социални дейности, които да изпълняват координиращи дейности, свързани със социални услуги в домашна среда. Кандидати могат да бъдат безработни в трудоспособна възраст, които не са придобили право за ранно пенсиониране, имат висше образование със завършена образователна степен бакалавър в сферата на социалните дейности и умения за работа с компютър. След проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, подборът ще се осъществи чрез провеждане на интервю. Класираните на първите две места кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор за една година, а възнаграждението им се осигурява по проект "Социални услуги в домашна среда", съфинансиран със средства от Европейски социален фонд. Специалистите социални дейности ще работят в новосформираното Звено за услуги в домашна среда към Общинско предприятие "Социални дейности".

Обявлението за конкурса и документите, които са по образец са достъпни на сайта на Община Враца - рубрика "Кариери". Приемът на документи ще продължи до 4 март 2013 г. в Центъра за административно обслужване на гражданите в Община Враца.
 

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM