Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese


"ВРАЦА - ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ"

Най-новият проект, който бе разработен от Община Враца, е "Враца - привлекателно място за живеене". В петък проектът, който е на стойност 5 милиона лева, бе внесен в ОП "Регионално развитие" в МРРБ. Схемата, по която се очаква безвъзмездната финансова помощ е "Зелена и достъпна градска среда". Целта на проекта е да се подобри физическата среда на град Враца, като предпоставка за устойчиво развитие и високо качество на живот, труд и инвестиции.
Проектното предложение е насочено към благоустрояване на жк "Дъбника", Обществен парк "Хижата" и жк "Медковец" - основни функционални пространства в градската зона, имащи определящо значение за европейския облик на града.
По проекта се предвижда създаването на градски парк в жк "Дъбника", който да се превърне в най-обширната озеленена градска територия с изградени пешеходни алеи и тротоари, фонтан и малко изкуствено езеро, детска площадка с настилки и монтирани детски съоръжения за различни възрастови групи и свободни площи за игра, спортна зона с обособен кът за фитнес на открито. В парка ще има открита изложбена площ за експониране на произведения на пластичните изкуства, също и открита сцена за публични мероприятия. Проектирани са подходи както за достъп на хора с увреждания, така и за преминаване на детски колички. В границите на парка ще бъдат потърсени възможности за разполагане на велоалея и кът за домашни любимци.
Проектното предложение "Враца - привлекателно място за живеене" включва и рехабилитация и обновяване на Обществен парк "Хижата". Предвижда се рехабилитиране на стълбищата, площадките и алеята от ул. "Трапезица" до площадка "Хижата", ремонт на парковото осветление с енергоспестяващи лампи и изпълнение на нова система за видеонаблюдение. На мястото на площадките, ползвани от съществуващото в недалечното минало заведение на открито - "Пикник", ще се изгради детска площадка и малка сцена с до 50 амфитеатрално разположени места за сядане. Предвижда се на площадката при "Хижата" да се направи реконструкция на детската и обзорната площадки, да се ремонтират стълбищата и площадките за отдих, да се възстановят фонтана и чешмата, да се монтират беседка и перголи. По трасето на напоителния канал се предвижда изграждането на пешеходна (велосипедна) алея, а на ул. "Трапезица" ще има спортно игрище.
Третият основен обект, включен в проектното предложение, е изграждане на спортна и детска площадка в жк "Медковец". Там са предвидени комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, фитнес уреди на открито и детска площадка. Теренът ще бъде озеленен, осветен и ще има видеонаблюдение.
В проектното предложение са включени и допълнителни обекти, които ще бъдат изпълнени в случай, че останат неусвоени средства по схемата. Предвидена е реконструкция на павиран път и паркинг в Обществен парк "Хижата", създаване на паркова зона в района на "Медковско дере" от бул. "Втори юни" до бул. "Васил Кънчов", в която да има детска и спортни площадки с открити фитнес уреди и уникално за града съоръжение - полигон за екстремно колоездене, отговарящо на европейските стандарти, също и изграждане на спортен комплекс в жк "Дъбника" с фитнес уреди на открито, включително и фитнес уреди, предназначени за хора с увреждания.
Реализацията на проекта ще реши едни от най-належащите проблеми пред жителите на град Враца - липсата на достъпна и модерна градска среда, като чрез изпълнението на проектните дейности ще имаме благоустроена и безопасна градска среда, осигурени условия за отдих и спорт в природосъобразна среда, намаляване на различията "център-периферия", основани на осигурения равен достъп на населението до изградените съоръжения в град Враца. Очаква се подобрената градска среда да допринесе за повишаване привлекателността на региона, увеличаване броя на посетителите в града, подобряване на инвестиционния климат и като последствие - повишаване благосъстоянието на населението на Община Враца.


 


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM