Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese


ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ
ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

От 09 януари 2013 година започва приема на документи, свързани с предоставянето на социални услуги в домашна среда, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенция за социално подпомагане и Община Враца. Проектът "Социални услуги в домашна среда" се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. В него се предвижда да се разкрие Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в рамките на общинското предприятие "Социални дейности".
За потребители по проекта могат да кандидатстват лица с различни видове трайни увреждания, включително деца, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират своя бит, и самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен или семеен характер не са в състояние сами да организират ежедневието си.
За работа в Звеното за социални услуги в домашна среда могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които са безработни. Няма изискване кандидатът за доставчик на социалната услуга да е близък на потребителя.
Документите за кандидатстване ще се приемат до края на януари 2013 г. в стая на първи етаж - тяло 2 на ул."Кокиче" № 14 / бившата детска градина до Езиковата гимназия /. След оценка на потребностите от социални услуги в домашна среда, ще бъдат класирани 60 потребители, които за периода 01.04.2013 - 31.03.2014 г. ще ползват почасови социални услуги в зависимост от конкретните си потребности /от тях 50 души ще ползват социални услуги до 4 часа дневно/. Потребителите ще заплащат такси за предоставяните услуги, които са в размер от 0,10 до 0,20 лв./час в зависимост от личния доход на потребителя. С подалите заявление за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор 10 лични асистенти,10 социални асистенти и 15 домашни санитари. За да бъдат назначени на пълен работен ден, социалните асистенти и домашните санитари трябва да полагат грижи за най-малко 2-ма потребители.

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM