Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

БИЗНЕСЪТ В КРИВОДОЛ
ИСКА ПОДГОТВЕНИ КАДРИ

В Регионалния инспекторт по образованието - Враца се проведе среща свързана с дуалното обучение. На срещата присъстваха народния представител Красимир Богданов, кмета на община Криводол Петър Данчев, Галина Евденова - началник на РИО - Враца, Митонка Червеняшка - началник отдел "ИОМД", собственика на "Мебел" Криводол Ивайло Тотев и управителя на ПК "Септември" Васил Илиев.
Г-жа Евденова представи добрите практики в дуалното обучение в страната, като примерът в тази посока е община Панагюрище.
Представителите на бизнеса заявиха готовността си да участват активно в образователния процес за учене чрез работа, стига образователната система да отговори на техните изисквания. Те са готови да предоставят базата си за ученически практики, за подготовка и наемане на работа на ученици, на които да осигурят бъдеща реализация.
От следващата година в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Криводол ще бъде разкрита паралелка по дървообработване и кетъринг. С влизането в сила на новия закон за предучилищното и училищното образование, възможността за още една паралелка с професионална подготовка е сериозна и тогава специалностите могат да се разширят с обучението на кадри за търговията, шивашката индустрия, металообработването и др.
Г-н Тотев, който и в момента работи по програми за ученически практики представи редица организационни проблеми, свързани с наемането на ученици на работа - нормативната база, липсата на адекватен транспорт, мотивацията на учениците за работа. Васил Илиев пък, заяви готовност за безвъзмездно предоставяне на 20 шевни машини за оборудване на шивашка работилница в местното СОУ.
РИО ще проведе нови срещи в Криводол, на които ще разясни ползите от професионалното обучение пред учениците, родителите и представителите на местния бизнес.
От своя страна, народният представител Красимир Богданов, който е член на комисията по образование в парламента, пое ангажимент да внесе всички предложения при предстоящото разглеждане на закона за професионалното образование и определянето на защитените професии в България.


.


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM