Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

РАЗШИРЕНИЕ НА ТРАСЕТАТА
НА ТРОЛЕЙБУСНАТА КОНТАКТНА МРЕЖА

"Община Враца - с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период"

Разширение на трасетата на тролейбусната контактна мрежа ще повиши качеството на транспортните услуги, изпълнявани от градския транспорт и ще създаде условия за по-голяма мобилност на населението и гостите на гр.Враца при използване на екологично чисти транспортни средства и намаляване на вредните емисии от отработени газове на конвенционалния градски транспорт.
В проекта е предвидено етапност на изпълнението на разширението на тролейбусните трасета.
І-ви етап - от кв."Дъбника" по ул."Славянска" - ул."Стоян Даскалов" - ул."Христо Ботев" -ул."Мито Орозов" до ул."Стоян Заимов".

С оглед подобряване на транспортното обслужване на населението на отделните квартали и райони на гр. Враца се предвижда изграждане на нова маршрутна линия в ж.к. "Дъбника" от ул. "Славянска" продължение на съществуващата ТБ линия по ул. "Стоян Ц. Даскалов" по бул. "Христо Ботев", по ул. "Мито Орозов" до ул. "Стоян Заимов" и включване в съществуващата маршрутна линия. Общата дължина на трасето през този етап е 2400 м, като контактната мрежа е разделена на три участъка.
II-ри етап - Нова тролейбусна линия от ул."Хр.Ботев" и ул."Петроплавловска" по "Крайречен булевард" - ул."Н.Симов" - ул."Поп Сава Катрафилов" - ул."2 юни" до ул."Ком" (обозначен със зелен цвят на чертежа)
През този етап се предвижда продължение на тролейбусна линия по ул. "Крайречен булевард" от кръстовище бул. "Христо Ботев" и бул. "Мито Орозов" и по ул. "Н. Симов - Куруто", по ул. "Поп Сава - Катрафилов", по бул. "2 юни" до ул. "Ком" и включване в съществуващия маршрут. Общата дължина на трасето е 1950 м, като контактната мрежа се разделя на два участъка. Единият участък № 4 е с дължина 1501 м, а останалата 450 м се предава към трети участък на І етап.
III-ти етап - Новa тролейбусна линия от бл.52, кв.72, по ул."Васил Кънчев", покрай ЖП гара и Автогара, до съществуващ маршрут (к-ще "Н.Войводов"-"Демокрация").
( обозначен със светлосин цвят на чертежа)
През този етап се предвижда изграждане на тролейбусна контактна мрежа по трасето: продължението на съществуващия маршрут по ул. "Екзарх Йосиф", десен завой по ул. "Васил Кънчов", по ул. "Есперанто" се включва в съществуващия маршрут по ул. "Мито Орозов", а излизането от съществуващата

мрежа става чрез ляв завой по ул. "Цар Асен" - ул. "Алеко Константинов" и десен завой по ул. "Васил Кънчов" и се връща обратно. Единичната дължина на маршрута е 1008 м. Характерно за този участък е, че по-голямата част от маршрута,, около 630 м., е еднопосочно и няма техническа възможност на някои места да се осъществят напречни електрически уравнителни връзки. Контактната мрежа в този етап при тази дължина е съставена от само един участък - V. Захранването му се предвижда да се осъществи от ТИС 2..


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM