Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЩИНА ВРАЦА ПОДПИСА ДОГОВОР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Кметът на Община Враца Калин Каменов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в община Враца", финансиран чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Неговата обща цел е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които са в риск от социално изключване. Проектните дейности надграждат изпълнения в периода 01.01.2013 - 30.04.2014 проект на Община Враца по схема "Помощ в дома", чрез който общинско предприятие "Социални дейности" разшири дейността си, създавайки Звено за социални услуги в домашна среда. Настоящият проект по процедура "Независим живот" надгражда постигнатото, като Звеното се преобразува в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда (Центъра), където ще се предоставят интегрирани междусекторни услуги.
Бюджетът на проектното предложение е 499 997,61 лв. Проектните дейности ще се изпълняват 21 месеца с партньорското участие на Сдружение "Нов път", като първите три месеца са планирани за изработване на Mетодология за дейността на Центъра, осъществяване на информационна кампания, подбор на потребители след направена от външни експерти оценка на потребностите, подбор и обучение на персонала, който ще предоставя интегрираните социални услуги; 18 месеца ще продължи предоставянето на самите услуги по проекта. Първоначално те ще се получават от 18 души (9 ще имат личен асистент, 9 - домашен помощник), а след приключването на проект "Нови възможности за грижа" по схема "Нови алтернативи" след процедура за оценка и подбор в настоящия проект ще се включат още 93 потребители (6 ще имат личен асистент, 87-домашен помощник). Услугата "Личен асистент" ще се предоставя до 80 часа месечно за 1 потребител, а в зависимост от индивидуалните планове, 1 домашен помощник ще предоставя услуги на средно 3 потребители. За да се отговори на комплексните потребности, Центърът ще предоставя и здравни услуги, осъществявани в дома или в Центъра (смяна на превръзка, поставяне на инжекция, проследяване на жизнени показатели, поставяне на инсулин/катетър, обработка на рани от диабет, декубитус и др.) и рехабилитационни услуги, включващи раздвижване в домашна среда и консултиране как да се осъществява превенция на поява на рани от залежаване.Освен това, с цел подпомагане процеса на социално включване, ще се осъществяват психологически и педагогически консултации.
Като резултат 111 хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване ще са подобрили своето качество на живот чрез получаване на подкрепа и предоставяне на почасови социални и здравни услуги. Община Враца като доставчик на социални услуги ще създаде мултидисциплинарен екип от 55 специалисти и ще разшири обхвата на дейността си, в отговор на нарастващото през годините търсене на социални услуги в домашна среда.


.


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM