Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

На 17-18 декември 2015 г. в гр. Враца се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него.

В заседанието, ръководено от г-жа Малина Николова - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и областен управител на област Враца, взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, на "Географика" ООД, както и представители на академичните среди.
За заместник - председател на Съвета за периода 1 януари - 30 юни 2016 г. бе избран г-н Георг Спартански - кмет на община Плевен.
Представител на Географика" ООД представи Методически указания за изготвяне на Национална концепция за пространствено развитие, Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 2, Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 3 и Концепция за пространствено развитие на община (чл. 7б - 7д от Закона за регионалното развитие).
На заседанието беше актуализиран съставът на представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Пред членовете на Съвета беше представена Програма за трансгранично сътрудничество "Дунав" 2014 - 2020 г. и информация за планираните процедури по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г..
Представители на Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северозападен район към месец декември 2015 г.


.


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM