Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ИЗЛОЖБА НА НИКОЛАЙ ПЕТКОВ - "СИВА ЗОНА"

В галерия "Аросита" художникът Николай Петков показа своите нови творби, сътворени през 2013 - 2015 г. Изложбата, която носи предизвикателното наименование "Сива зона", включва 16 акварела и платна с размери между 30 и 50 см: Ноември, Червена нишка, Сива зона, Реконструкция А, В, Пейзаж с три четки, Отворено писмо, Майско зелено минало, Парк, Розов монохром, Светлина и сянка, Социално платно, Цветно поле, Просвет, Апtе Ьllит, Положен квадрат.
Как Николай Петков определя своята "Сива зона", когато ни кани на изложбата си:
"Често "сива"е наричана зона, в която възприятието и ориентацията губят обичайната си сигурност, а преценката на основа на установени ценности и критерии става проблематична. Един начин човек да се справи с такава ситуация, е да адаптира възприеманите данни така, че да ги приближи кьм удобния контраст на черното и бялото.
Друга възможност е усилието да се пренастроят собствените сетива и преосмислят критериите за преценка, за да се постигне по-ясно ново разбиране на даденото в опита. В такива условия е възможно също човек да разгърне значимите стойности на "живописното сиво" и да живописва. Очевидно живописвах, без да настоявам, че само с живопис човек може да проправи пътя си през сива зона."
Николай Петков се вълнува от естествени и точно за това трудни въпроси: Как живеем и бихме ли могли да живеем по-добре? Какво трябва да направим, за да живеем по-добре? Къде е мястото на твореца в сложното време, в днешния несвършващ Преход? Могат ли топлите цветове, акварела, бавната четка да ни накарат да осмислим ставащото и неставащото в живота ни. Отговорът му, без да е заявяван декларативно, е - да. Затова и продължава да върви в трудния, неукрасяван, неошумяван и невъзхваляван път.

ЗИ


проф. Станислав ПАМУКЧИЕВ

АВТОНОМЕН ВИЗУАЛЕН СВЯТ

Експериментите с визуалното на Николай Петков са едни от най-странните артистични проявления в съвременното българско изкуство. Неговият привидно хладен, концептуализиран минимализъм и конструктивизъм съдържа в себе си най - интимно и лично преживяно проникване в структурата на визуалния образ. Препратките към Паул Клее, неопластицизма и супрематизма са привидно ясни, като Николай отказва всяка окончателна формула. Системно и упорито следвайки една линия на поведение, в момента на абсолютна завършеност авторът отваря врата за "излизане" от неудобното положение на претенцията за абсолют. Това излизане често е с много тиха усмивка, дори неуловима, ирония и самоирония. Тази амбивалентна стратегия, като че ли е резултат на краен естетически и нравствен максимализъм, както и на деликатност, до притеснителност, в отношението към зрителя. Неговият неопластичен концептуализъм е страстно вгледан в процеса на правене, в психологическия и духовен актив на структурния, морфологичен потенциал на визуалното изразяване. Николай е вживян във върха на четката, така както самурай е вживян в острието на меча си. Разкодирайки неговото поведение на художник, на медитиране върху процеса на монотонно сгъстяване, повторение, разреждане на следите на водната диря от четката, на равномерното нанасяне на безброй малки точки, човек може да асоциира с практиките на дзен и чан майсторите -калиграфи и художници. Слизайки до черта и точка, до изначалните оптеми/П.Увалиев/ - Николай Петков създава морфологично и субстанциално единен, цялостно завършен, до непроникновеност, автономен, визуален свят.
Това което прави Николай, е психически и духовен акт на сближаване, на проникване и личностен пробив във визуалното. Методът на неговата работа може да бъде определен като монотонна и протяжна интензивност на контрол върху процеса на създаване и проява на визуалност.
Цветните състояния в тези малки живописни опуси, преобладаващо работят в характерния контраст на нюансирани първопроизводни цветове, както и на симултант контраста на две и повече хроматични стойности. Особено напрежение на виждането създават неуловимите контрасти на приближени и изравнени тонални регистри. Това поражда изненадващи парадокси на оптическите възприятия.
Експериментът, наблюдението и системното изследване на зрителните възприятия извежда като свое самодостатъчно и съдържателно измерение феномена на цвета, линията, точката. Тази практика търси свое пространство между теорията и нейното преодоляване, между зрителната култура и нейното преодоляване, между личния визуален опит и неговото преодоляване. Тази херметична артистична игра, в която сериозното и фриволното, контрола и свободата, баналното и уникалното, видимото и невидимото - сближават своята непреодолима бинарност и ни предлагат съзерцание и разтваряне в измеренията на естетически универсиализъм.
Николай Петков внимателно приканва само готовите да го следват в неговото приключение в безграничните пространства на визуалното.
Изпитанието е не само за очите.

декември 2015.


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM