Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

АКТУАЛИЗИРАН БЕ СЪСТАВА
НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

На заседание на Областния съвет за развитие на Област Враца, ръководено от областния управител Малина Николова, и в присъствието на заместник областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски, кметове и представители на общините от област Враца, на общинските съвети и представителите на синдикатите и работодателите, беше представена актуализацията на състава на Областния съвет за развитие. Членове на Съвета са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
Поименната актуализация на Съвета се налага заради проведените през месец октомври избори за местна власт, а всички общински съвети избират с решение своите представители.
Единодушно беше избран за представител в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район кметът на Община Враца Калин Каменов, а Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина беше преизбран.
На заседанието беше представена Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година. Документът е разработен от Областен екип за стратегическо планиране на социалните услуги след обобщен анализ на ситуацията на областно ниво, както и разработването на Областна план-карта за развитие на социалните услуги. Планира се разширяване на социалните услуги на територията на общините в област Враца, предвижда се изграждане на 6 Центъра за обществена подкрепа, по един за всяка от общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Мездра, Хайредин и Оряхово.
На територията на общините Бяла Слатина и Враца ще бъдат разкрити Центрове за социална рехабилитация и интеграция, а социалната услуга за деца и възрастни с и без увреждания ще бъде разширена чрез изграждане на Дневни центрове в общините Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Мездра, Оряхово, Роман и Хайредин.
В областния град е предвидено разкриването на Център за временно настаняване, който ще предоставя подслон на бездомни хора и социално слаби лица за срок от три месеца.
Нови три Защитени жилища са планирани да бъдат изградени на територията на общините Враца, Мизия и Хайредин.
В стратегическия документ е заложено и разкриването на 26 Центрове за настаняване от семеен тип за общините Бяла Слатина, Враца, Криводол, Оряхово, Мизия, Роман и Хайредин.
В дългосрочен план Областната стратегия за социалните услуги цели да превърне област Враца в регион с развита, модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват своето качество..


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM