Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

Заместник-министър Иван Аспарухов:

ЦЕЛЕНАСОЧЕНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Е ИЗЦЯЛО НАСОЧЕНА КЪМ ХОРАТА

"Целенасочената инвестиционна програма е изцяло насочена към хората, затова са заложени цели и приоритети, свързани с повишаване на заетостта на населението и привличане на инвестиции в икономически изоставащите райони в страната. Документът касае обширна територия от страната, различни социално- икономически сфери, свързан е с различни институции и нива на управление. Това прави процеса на разработване и приемане изключително труден. Но аз съм оптимист, че ще намерим баланса и ще постигнем консенсус, защото програмата дава изключителен шанс на слаборазвитите региони." Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов по време на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район (СЗР) във Враца. Основна цел на форума беше представяне и обсъждане на проекта на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България. Тя е една от четирите подпрограми на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.
Заместник-министър Аспарухов уточни, че Целенасочената инвестиционна програма конкретизира мерките за постигане на целите на Програмата на Правителството за стабилно развитие на България за периода 2014-2018 г. "Тя може да бъде приложена успешно единствено във взаимодействие с проектите, финансирани по Оперативните програми, чрез финансови инструменти, публично-частно партньорство и частни инициативи, подкрепени от обществото. Ще търсим взаимодействие с бизнеса и синхрон с всички приети и актуализирани документи, свързани с регионалното развитие, във всеки етап на реализацията й", подчерта още заместник министърът.
Северозападна България включва 646 населени места в 51 общини, покриващи обхвата на СЗР от ниво 2 - областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Междинната и последващата оценка на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г., отчитат трайна тенденция на изоставане на СЗР сред районите от ниво 2, както в страната, така и в Европейския съюз по ключовите социално-икономически показатели. Основни проблеми на СЗР са слабо развитата икономика, драстичното намаляване на броя на населението, ниското ниво на заетост и доходи, вкл. обезлюдяване и задълбочаващите се демографски проблеми.
Визията за региона, която програмата очертава е "оползотворявайки потенциала на река Дунав, плодородните земи, атрактивното природно и културно наследство и трансграничното съседство, СЗР достига средните национални показатели в икономиката, привлича младите хора и акумулира енергия за позитивно развитие". Програмата съдържа три стратегически цели: съживена икономика, укрепен човешки ресурс, инфраструктура и екология. Общият бюджет на програмата за Северозападна България за периода 2016-2020 г. е 150,1 млн. лв. от държавния бюджет. За стартирането й са необходими 15 млн. лв. за 2016 г.
.


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM