Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

КАКВО ПОКАЗА
СРЕЩАТА НА НИКОЛАЙ ИВАНОВ С БИЗНЕСА

По покана на кандидата за кмет на Община Враца инж. Николай Иванов на 23 октомври се състоя предизборна среща с представителите на бизнеса в общината на тема "Устойчив икономически растеж и трудова заетост - основен приоритет за следващите четири години."
На срещата инж. Николай Иванов представи програмата си за управление за следващия мандат, с акцент върху предвидените в нея дейности за създаване на условия за развитие на бизнес средата и увеличаваща се заетост и работни места.
Проведе се свободна дискусия и размяна на становища по темата. Представителите на регионалните неправителствени бизнес-организации (Индустриална стопанска камара, Конфедерация на работодателите от индустрията на България, Строителна камара, Съюз за стопански инициативи и др.) подкрепиха, конкретизираха и допълниха предложените от Николай Иванов програмни дейности в следните основни направления:
- Икономическото развитие и инвестициите в реална икономика и иновации - основен приоритет;
- Създаване на реално работещ Съвет за икономическо развитие, с балансирано представителство на малкия, средния и едър бизнес;
- Изготвяне на целева "Програма за инвестиционен икономически растеж на местната икономика" чрез специален механизъм за административна подкрепа, продължаване на практиката за "бърза писта" за всеки бизнес-проект, създаващ нови работни места;
- Осигуряване на финансиране - чрез Стратегията за развитие на Северозападния регион", за възраждане на съществуващите промишлени зони, в т.ч. и на инфраструктурата в тях и за изграждането на нов логистичен и нов технологичен парк;
- Преструктуриране на мрежите от професионални училища и модернизиране на материално-техническата им база, както и разнообразяване на професиите и професионални направления, в т.ч. и по техническите специалности за работещите добивни, строителни и преработвателни предприятия;
- Изграждане на Регионален център за квалификация на кадри за малките и средни предприятия, занаяти - "работилници" за обучения.

.


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM