Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

НАД 5 700 ВРАЧАНИ - ПРЕГЛЕДАНИ ПО ОБЩИНСКАТА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА

Отчет на извършените дейности по общинската профилактична програма направи заместник кметът Светозар Луканов. 5 726 жители на община Враца са били прегледани с финансиране от програмата, като от тях 4 009 са деца.
В частта "Онкологични заболявания в терминален стадий" на програмата специалистите от "КОЦ - Враца" ЕООД са осъществили палиативни грижи по домовете на 20 лица от общината, с тежки онкологични заболявания в терминален стадий. На всяко лице са извършени по пет визити и е оказана медицинска, психологическа и социална помощ и подкрепа. Общата стойност на извършената дейност е 3 430 лв. Предвиденият по Програмата обхват от 400 пациенти, за щастие не може да бъде изпълнен, поради малкия брой пациенти в терминален стадий, живеещи на територията на общината.
В "ДКЦ I - Враца" ЕООД е извършен клиничен преглед и цитологично изследване на две проби от цитонамазка на 200 жени от община Враца, на възраст 25 - 55 години - социално слаби и/или здравно неосигурени. При проведените прегледи и изследвания са открити осем случая, попадащи в рисковите групи, като жените са насочени за консултация и специализирано лечение.
При профилактата за рак на простатата в "ДКЦ I - Враца" ЕООД са извършени прегледи на 200 мъже от община Враца, на възраст 25 - 55 години, здравно неосигурени и социално слаби. При двама от изследваните пациенти са установени стойности на PSA над нормата, които са насочени за консултация със специалист-уролог и за предприемане на последващи действия.
В рамките на профилактика на диабета при деца от начална и средна училищна възраст екип от специалисти-ендокринолози от "ДКЦ I - Враца" ЕООД извърши анкета, клиничен преглед и изследване на кръвна захар на 1009 деца на възраст 7-14 години от шест училища в гр. Враца. При прегледите и изследванията се установи, че 19 деца са със стойности на кръвната захар над нормата. Децата са насочени за наблюдение от специалист и последващи изследвания. При три деца е доказан диабет, открит в предишни периоди и е в процес на лечение. В хода на прегледите са открити и 32 деца със затлъстяване I-ва степен. Направени са препоръки за диетично хранене, активен двигателен режим и наблюдение от личния лекар. Общата стойност на средствата, усвоени от "ДКЦ I - Враца" ЕООД за проведените медицински дейности, е 16 900 лева.
В "Центъра за кожно-венерически заболявани - Враца" ЕООД са извършени 60 клинични прегледи и микроскопии за изследване на сексуално предавани инфекции на деца над 13 год., жени и мъже, жители на общината, здравно неосигурени и социално слаби. На 300 граждани е направен оглед с дерматоскоп за пигментни нарушения и микроскопия за гъбични инфекции. Пигментни нарушения са открити при 58 жени и 10 мъже. С гъбични инфекции са 232 от преминалите - 75 мъже и 157 жени. На всички е предоставено адекватно лечение и последващо наблюдение. Програмата е изпълнена на 100% и средствата за осъществените дайности са в размер на 8 120 лева.
Общинската профилактична програма включваше и прегледи за заболявания на опорно-двигателния апарат. По програмата "МЦРСМ - Враца" ЕООД извърши скринингов преглед на 3000 деца на възраст 7 - 11 години във всички училища на общината, консултативен преглед на 200 деца, индивидуална кинезитерапия със 100 деца и групова кинезитерапия - с 500. Обща стойност на реализираните дейности - 6 800 лева. Програмата е изпълнена на 100%.
В частта "Белодробни заболявания" на общинската профилактична програма специалистите от "СБАЛПФЗ - Враца" ЕООД са прегледали 937 лица, жители на община Враца. От тях 2/3 са жени и останалите - мъже. По възрастова група болшинството са на възраст над 40 години. Прегледани са 937, от тях 705 лица са без патологични отклонения, с хроничен бронхит - 189, с туберкулоза - 17, с астма - 6, с пневмония - 11, с пулмофиброза и сраствания - 10. Реализирането на програмата продължава до края на годината.
"Общинската Профилактична програма по здравеопазване играе огромна роля за подобряване качеството на живот на населението в община Враца. Предприетите дейности в голяма степен осъществяват превенция и профилактика на значими заболявания още в детска възраст. Достъпът до здравни услуги на здравно неосигурените и социално слаби лица решават редица проблеми с разпространението на заболявания сред населението, а така също оказват голям социален ефект. Интересът на гражданите към програмата е значителен" -каза зам.-кметът Светозар Луканов.

 


 
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM