Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

Николай Иванов:

ДАВАМЕ "БЪРЗА ПИСТА"
НА ВСЕКИ БИЗНЕС ПРОЕКТ

Основен приоритет за нас е икономическото развитие и инвестициите в реалната икономика. Иновациите в стопанската сфера ще създадат условия за увеличаваща се заетост и работни места. Ще бъде изготвена програма за инвестиционен растеж на местната икономика чрез специален механизъм за административна подкрепа. Продължаваме практиката за "бърза писта" на всеки бизнес проект, създаващ нови работни места.
За стимулиране и улеснение на инвестиционните партньори и бизнеса ще осигуря подкрепа за "прескачане на административни бариери на над общинско ниво". Ще бъде изградена и поддържана Интернет-платформа на инвеститора съвместно с бизнес-организациите, която ще дава възможност за обратна връзка.
Важно условие за икономическото развитие е подобряването на условията за малкия и среден бизнес. Това ще бъде един от основните ми стремежи през новия мандат. Ще се създаде реално работещ Съвет за икономическо развитие с балансирано представителство на малкия, средния и едрия бизнес. Чрез Стратегията за развитие на Северозападния регион ще осигуря финансиране за възраждане на съществуващите промишлени зони, в това число и подобряване на инфраструктурата в тях. Ще съдействам за изграждане на нов логистичен и нов технологичен парк, съгласно приетия през 2014 г. Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Ще осигуря специални инфраструктурни преференции за инвестиции "на зелено" и производство с висока добавена стойност.

 

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

.


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM