Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРАВО НА ОТГОВОР

СМЕТКИТЕ НА ИНЖ. АВРАМОВА
СА "БЕЗ КРЪЧМАР"

Чрез медиите за пореден път инж. Петя Аврамова изрази своята изненада от напредъка по изпълнението на Интегрирания проект за воден цикъл на Враца. Странно е, че народен представител от Враца иска информация за най-големия врачански проект от трибуната на Народното събрание, като същата се предоставя ежемесечно пред всички Общински съветници и медии в града.
Дали неволно или в духа на предизборната кампания инж. Петя Аврамова пропуска факта, че в пресметнатите от нея 50 процента на изпълнение на проекта, е включено и изпълнението на водопроводите от Среченска бара до Враца. Те са на стойност 55, 6 мил. лв., т.е. почти половината от строителството! А защо не е започнало изпълнението на тези водопроводи е друга тема, която не е в интерес на инж. Петя Аврамова.
Отговорът на министър Василева е абсолютно коректен и е съгласно последния Доклад за напредък на ниво проект за периода до 30.08.2015 г. И само един тенденциозен прочит и извадки от контекста могат да оправдаят учудването на инж. Аврамова. В качеството й на зам.-кмет, по чието време е подписан договора за безвъзмездна помощ и почти всички договори с изпълнители, би следвало да е наясно с индикаторите по проекта. Удобно паметта й е изневерила, за да пропусне факта, че в процентите на изпълнение на реконструирана/подменена водопроводна мрежа са включени и 33.300 км. довеждащ водопровод от Среченска бара до гр. Враца. Това в огромна степен изкривява действителното изпълнение по градската ВиК мрежа.
Сертифицираното и разплатено към днешна дата строителство по договорите за градската ВиК мрежа са: водопровод - 62 км. - 80 % от количествата по договорите и канализация - 26 км.- 56 %, а действително изпълненото количество е значително повече.
Закъсненията по изпълнението на проекта са породени от много обективни причини. Фактическото изпълнение на строителството започна едва през пролетта на 2013 г. Това е година и половина по-късно от предвиденото, за което инж. Аврамова трябва да дава обяснения. Трябва да дава обяснения и за приетия с много добра оценка "Проект", който беше "допроектиран" и цената му беше увеличена с близо 13 мил.лв. и който до този момент има 60 съществени изменения, т.е. "препроектиран". Трябва да дава обяснения и затова, защо за довеждащия водопровод от Сречанска бара все още няма Разрешение за строеж.
Ето това са проблемите, които определиха проекта за воден цикъл на Враца като "рисков" ! И всички те са заложени още в самото начало!
Интересен е и зададения от инж. Аврамова въпрос, защо сме превели аванс по договор за строителство, без същото да е започнало. Като бивш зам.-кмет и бивш председател на Общински съвет Враца инж. Аврамова е длъжна да знае условията, при които се превеждат аванси по сключени договори за строителство, както и начина на възстановяването им. И понеже явно проявява загриженост за изпълнението на водния проект на родния й град, сигурно е запозната и с внесения от Общината актуализиран бюджет и е наясно, че авансът за Среченска бара, ще бъде изцяло възстановен в програмен период 2014 - 2020 г.
Госпожа Аврамова трябва да отговори на още два въпроса: Защо проектът е разделен на два етапа и се получава така, че една улица се разкопава по два пъти от две фирми по различно време, което води до изключително неудобство за гражданите? Не е ли самата тя, която е избрала и назначила Звеното за изпълнение на проекта, срещу чиято работа в момента въстава?
Изказването на инж. Аврамова е пример как един обективен и коректен отговор, може да бъде изопачен до неузнаваемост за обслужване на политически цели и интереси.

ОБЩИНА ВРАЦА.


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM