Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

Николай Иванов:

ИМАМ ГОТОВА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА,
ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ВЕДНАГА

      
      

Инвестиционна програма за Враца, чието изпълнение може да започне от първия ден на новия мандат, представи днес независимият кандидат за кмет Николай Иванов пред Камарата на строителите, Камарата на архитектите, пред проектанти и представители на фирми от строителния надзор. Програмата включва проекти в пълна готовност, за които е осигурено финансиране.
"По Оперативна програма "Региони в растеж" вече обявихме инвестиционната програма, за която има финансиране в размер на 23 милиона лева. Важните проекти, които ще реализираме, са реконструкция на централна пешеходна зона, енергийна ефективност в пет учебни сгради - ПМГ "Акад. Иван Ценов", НУ "Иван Вазов", СОУ "Никола Войводов" и в детските градини "Звънче" и "Детски свят". В програмата е предвидено и изграждането на нова ученическа спортна зала в СОУ "Христо Ботев". Достатъчен ресурс в нея е отделен и за саниране на многофамилни жилищни сгради. Предвижда се също цялостна реконструкция на зоната на бул. "Мито Орозов" от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до началото на частта от републиканска пътна мрежа, с изграждането на две кръгови кръстовища" - каза Николай Иванов.
През новия мандат ще бъдат изпълнени и обекти, финансирани от фонд "Солидарност". Сред тях е реконструкцията на язовирната стена и гасителя на язовир "Желязковец" - с. Баница и на язовир "Мраморчица" в с. Горно Пещене. От вчера има промяна и са добавени обекти, пострадали от наводненията през 2014 г. в селата от общината. Тези проекти са свързани с възстановяването на улици.
Готови са и три проекта, чието финансиране ще е по програми за трансгранично сътрудничество. Внесен е проект по програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" за изграждането на археологически парк край с. Оходен. Вторият важен проект е разширяването и подобряването на инфраструктурата в района на "Божия мост" край с. Лиляче и пещерата "Понора". Третият проект по трансграничните програми е реконструкцията на двата градски плувни басейна.
Предвидено е също въвеждането на енергоефективни мерки на знаковите сгради във Враца - на Младежкия дом, на Регионалната библиотека "Христо Ботев", на Община Враца, реконструкция на парк "Руски". Осигурени са и средства за цялостното преасфалтиране на алеите в градския парк "Хижата". "Със собствени средства от общинския бюджет ще продължим възстановяването на уличната мрежа в града. Ще се постараем да привлечем и допълнителни средства за основните ремонти на улици" - категоричен бе Николай Иванов.
Сред най-важните задачи, които предстои да бъдат изпълнени през новия мандат, е изготвянето на нов общ устройствен план, от който градът се нуждае вече повече от 20 години.
В подготвящата се стратегия за развитие на Северозапада са заложени други два важни проекта - за реконструкцията на инфраструктурата на съществуващите промишлени зони в града и за интегрирания градски транспорт, който предвижда обновяването на тролейбусния транспорт с разширяване на маршрутните линии.
Пред строителите независимият кандидат за кмет представи и идеята за създаването на динамична платформа в интернет пространството, която ще е изцяло в полза на бъдещите инвеститори в общината.
Строителите се присъединиха към предложението да бъдат привлечени инвеститори, да се подобри инфраструктурата в промишлените зони и да бъде направен нов общ устройствен план на града. Изказана бе тревога относно липсата на добре подготвени професионални кадри в строителството. Те подчертаха, че се надяват добрия диалог с Общината да продължи.
Николай Иванов благодари на строителите, архитектите и проектантите за съвместната работа през изминалите четири години. "Не трябва да се забравя и това, че вие направихте безвъзмездно проектирането за основния ремонт на улиците във Враца, за което отново ви благодаря. Моята амбиция е да продължим и се надявам, че и следващите четири години ще бъдат една сериозна крачка в посока на подобряване на градската среда, доизграждането на базовата инфраструктура, устройственото планиране и поддържането на този вид на града, който не само запазва духа на Враца, но и прави мост към следващите поколения" - обобщи независимият кандидат за кмет.

.


.


ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM