Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЗАВЪРШИ МИСИЯТА OSART
В АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

На 13 декември 2012 г. в АЕЦ "Козлодуй" приключи мисията OSART* на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). По време на мисията, която започна на 26 ноември, бе направен преглед на експлоатационната безопасност на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок на базата на стандартите за безопасност на Агенцията. Тринадесетте експерти от екипа на МААЕ осъществиха задълбочена проверка в девет области: "Управление, организация и администрация", "Обучение и квалификация", "Експлоатация", "Ремонт", "Инженерно осигуряване", "Експлоатационен опит", "Радиационна защита", "Химия", "Аварийно планиране и аварийна готовност".
На заключителната среща с ръководството на централата и с партньорите от АЕЦ, работили в областите на проверката, присъстваха д-р Сергей Цочев - председател на Агенцията по ядрено регулиране и Владимир Уручев - заместник-председател на Съвета на директорите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и депутат в Европейския парламент.
Изпълнителният директор на АЕЦ Валентин Николов подчерта, че в българската атомна електроцентрала безопасността е издигната във водещ приоритет, на който е подчинена работата на целия персонал. Той увери екипа на МААЕ, че заключенията от мисията ще залегнат в бъдещите планове за развитие и за усъвършенстване на дейностите в АЕЦ и изрази своето удовлетворение от факта, че отбелязаните добри практики в работата на централата ще станат достояние на световната професионална общност. Валентин Николов благодари на специалистите от всички нива в АЕЦ "Козлодуй" за положените усилия и подчерта, че за реализирането на набелязаните нови цели и задачи ръководството ще продължи да разчита на тяхната компетентност и професионализъм. "Нашата централа има заслужената репутация на безопасна и високоефективна генерираща мощност и това се дължи на изградения висококвалифициран и отдаден на работата си екип", акцентира Валентин Николов.
Специални благодарности бяха отправени към екипа на Международната агенция за обективността и атмосферата на взаимно сътрудничество по време на проверката.
Предварителен доклад, съдържащ основните наблюдения и заключения на експертите на МААЕ, беше предаден от ръководителя на екипа Габор Вамош на изпълнителния директор на атомната електроцентрала. В него под формата на "Технически бележки" са обобщени направените препоръки, предложения и констатираните добри практики и силни страни. Финалният доклад от мисията OSART ще бъде предоставен на правителството на Република България в тримесечен период.


 
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM