Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

СТАРТ НА ПРОЕКТ
"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО
И УПРАВЛЕНИЕ НА ПП "ВРАЧАНСКИ БАЛКАН"

На 12 декември 2012 г. в Природозащитен Център "Натура" бе официално даден старта на проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП "Врачански Балкан". На пресконференцията присъстваха представители на ДПП "Врачански Балкан", Регионалната инспекция по околната среда и водите Враца, национални и регионални медии. Проектът е на стойност 4 533 937,85 лева, от които 85 % е финансиране от ЕФРР, а 15 % е национално съфинансиране и ще се изпълнява за период от 3 години.

Инж. Николай Ненчев, директор на ДПП "Врачански Балкан" запозна присъстващите с основните дейности по проекта, насочени в три основни направления: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; Посетителска инфраструктура и капитално строителство; Интерпретация и образователни програми и планиране и оптимизация на управлението. Дейностите по проекта са съгласувани с Плана за управление на ПП "Врачански Балкан". Инж. Цветан Цветков направи обзор на извършените до момента стъпки по изпълнението на проекта, като сподели, че към момента са обявени и проведени 8 обществени поръчки, избрани са подизпълнители и са започнати дейности по строителство на заслоните и информационните пунктове. "Проектът предвижда и изграждането на високотехнологична система за наблюдение и контрол в границите на ПП "Врачански Балкан". Системата ще разполага със сензори, които ще позволят ранното откриване на огнища на пожар и ще изработва прогнозен модел на разрастването на евентуалния пожар" - заяви инж. Цветков.
"Проекта ще помогне и на бизнеса във Враца, тъй като по-голямата част от обявените обществени поръчки са спечелени от фирми от Враца и региона. Те ще изпълняват дейности, свързани с проучване и проектиране, архитектурни решения, строителство и др." - допълни още инж. Николай Ненчев.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM