Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

СМЕТНАТА ПАЛАТА - С ДОБРА ОЦЕНКА
НА ОБЩИНА ВРАЦА

Финансовият отчет, който е изготвила Община Враца за дейността си през 2014 г., дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото й. Това е заключението от извършения финансов одит от Сметната палата на годишния финансов отчет на Община Враца. "Целта на одита бе заверка на годишния финансов отчет. След извършването на одита получихме и вече влезе в сила окончателният одитен доклад и одитното становище по него. Финансовият одит включва баланс към 31 декември 2014 г., годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС, други международни програми, операциите и наличностите по сметките на Общината - всичко, свързано с бюджетното управление, съгласно указанията на Министерството на финансите. Одитното становище отразява резултатите от извършения финансов одит. Резултатите от извършения от Сметната палата финансов одит са представени на Общината. Финансовият отчет на Община Враца е заверен без резерви, което за Община от подобен мащаб е повод за удовлетворение" - поясни кметът на Враца Николай Иванов.


 

.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM