Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ИЗПЪЛНЕН Е ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ
НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ВРАЦА. ЛЕДЕНИКА - ТУРИЗЪМ БЕЗ СЕЗОНИ"

Община Враца приключи изпълнението на проект "Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика - туризъм без сезони", реализиран в партньорство с Дирекция Природен парк "Врачански Балкан". Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Стойността на проекта е 5 324 298,50 лeвa, като размера на безвъзмездната финансова помощ е 4 515 528,02 лeвa, а съфинансирането от Община Враца - 211 783,56 лeвa. Осигурено е дофинансиране от 596 986,92 лева.

роектните дейности се изпълниха в периода 23.11.2011 - 04.08.2015 г. В резултат от тяхното реализиране около и в пещера "Леденика" се създаде развлекателен парк "Леденика", който е композиран от отделни тематични и атрактивни модули. На площадката пред входа на пещерата фигура във весел триизмерен детски формат, подобен на анимационните характери, представлява уголемен макет на най- интересния пещерен организъм в Леденика - Светломразец, наречен в проекта "Ледениче". Модулът допринася за преразпределяне на влизащи и излизащи от пещерата посетители и в същото време е своеобразна защита на чакащите от некомфортни атмосферни условия. Вътрешността на самата пещера е превърната в иновативен подземен атракцион. Посетителите на "Леденика" стават участници в атракция от ново поколение. В пещерата се представя шоуто "Звук и светлина". Модерни технологии реализират графична 2 и 3D анимация, персонализирана и синхронизирана с музика, говор и аудио ефекти. По този начин традиционният до сега метод на представяне на пещерата чрез екскурзоводска беседа се заменя с аудио и светлинна хореография. В Концертната зала се представя "Воден спектакъл" - пет-минутна мултимедиална прожекция върху воден екран. Иновативното средство за комуникация е ефектен и сценографичен елемент със силно въздействие. Продължавайки навътре в пещерата, туристите имат възможност да видят естествено образувалите се скални форми, наподобяващи фигури на "Великан", "Сокол", "Къщата на Баба Яга", "Мастилница" и др., чрез графичното шоу възпроизведено от лазерните проектори. В Езерото на желанията е представена "Фея Леденика"- три-минутна видео прожекция върху малък воден екран. Спектакълът акцентира върху един от символите на пещерата, легендата за езерото "сбъдващо желанията". В Малкатата пропаст благодарение на модерните технологии се реализира обемно шоу, с музика и звукови ефекти, наречено "Вулканът". Всички светлини са технология LED RGB, която е в състояние да възпроизведе хиляди различни цветове и нюанси. Озвучаването, типологията, мощността и разпределението на колоните са подбрани според условията на пещерата и според предвидения за постигане звуков ефект. С цел опазване на природната забележителност и нейните обитатели, лазерните системи са специално проектирани за работа в пещерата. Прожекторите са последна генерация осветление, и поради излъчването си на студена светлина, предотвратяват образуването на мъх и растителност по стените, сталактитните, сталакмитните и сталактонните образувания.
За да се увеличи посещаемостта в пещерата "Леденика" е необходимо предлагане на допълнителни услуги за чакащите, което целим с реконструирания посетителски център. Чрез проекта пред входа на пещерата е изграден образователен/интерпретативен модул "Прилепа", като за целта е извършена рехабилитация и разширение на съществуващия информационен център. В него се предоставя информация за основния атракцион - пещера "Леденика" и природния парк и неговите забележителности, флора, фауна, културно-историческо наследство, възможности за туризъм и др. В сградата се намира кино с 5D аудио и видео симулатор.
Проектът включва и анимационен модул "Приказна алея" с амфитеатър, алея с познати приказни герои и театрална сцена на открито, на която в определени часове се провежда анимационно шоу. От ляво на входа на пещерата е изграден спортно-развлекателен модул "Мама, татко и ние", който включва алпийска въжена градина, изкуствена алпийска стена, дървени конструкции, детска площадка и атракциони преместваем тип (Via feratta). Атракцията дава възможност за спортни занимания на открито за цялото семейство.
По проекта е изградена допълнителна техническа дребномащабна инфраструктура - нов водопровод от хижа "Леденика" до входа на пещерата, оформление на околни пространства, кътове за отдих, поставяне на указателни табели. Изграден е туристически маршрут Горно Озирово - Леденика, осигуряващ връзка на любители на пешеходния туризъм и велотуристи до парка от страна на курортния център Вършец. Маршрутът се изминава за около 4 часа, като трасето преминава по съществуваща пътека. Изграден е и туристически маршрут от Враца до пещера "Леденика". Екопътеката преминава през най-атрактивните от природна и ландшафтна гледна точка територии на района. По трасето са разположени различни съоръжения и елементи, които улесняват преминаването, предоставят информация или възможност за почивка.
Закупени са две атрактивни влакчета, които ще се ползват от жителите и гостите на града. Първият определен маршрут е Блок 26 в ж.к. "Дъбника", бул. "България", ул. "Христо Ботев", "Крайречен булевард", Природозащитен център "Натура", ул. "Вратица", разклон с.Згориград и обратно до Блок 26 в ж.к."Дъбника". Вторият маршрут е Спортен комплекс в ж.к."Младост", блок 10, ул."Георги Апостолов", ул."Спортна", бул."Демокрация", ул. "Козлодуйски бряг", в дясно по ул. "Ген.Леонов", ул."Радецки", бул."Втори юни", Природозащитен център "Натура", ресторант "Чайка", разклон с.Згориград и обратно до Спортен комплекс в ж.к."Младост".
Проект "Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика - туризъм без сезони" включва и разработването на Концепция за функционирането на Развлекателен парк "Леденика".Тя представлява пакет от документи, свързани с функционирането, управлението и развитието на парка, проучване и анализиране на силни, слаби страни, възможности и заплахи (SWOT - анализ), анализиране и обобщаване на добри практики за управление на подобен тип атракции, разработване на програми за анимация и интерпретация, програма свързана с управление на човешките ресурси, следене на конкуренцията, анализ и методи на мониторинга и методология за управление на туристическите потоци.
Десет лица успешно завършиха обучение по специалност "Туристическа анимация", професия "Аниматор в туризма" и по специалност "Екскурзоводско обслужване", професия "Екскурзовод". След получаването на свидетелствата за професионална квалификация те бяха назначени на трудови договори към Общинско предприятие Спорт и туризъм.
Популяризирането на Развлекателен парк "Леденика" се осъществи чрез предвидените в проекта три специални събития, организирани и проведени от Ени филм ООД: Европейска нощ на прилепите на 09.06.2015 г., Карнавал на 15.06.2015 г. и Двудневен хепънинг на 19 и 20.06.2015 г. Първата проява бе насочена към възпитаници на детски градини от града и гости на парка. Карнавалът се осъществи с участието на младежи от Варна, Враца, Кнежа, Пазарджик, Перник, Русе, София, Стара Загора, Полша, Румъния, Турция и др. В двудневното събитие - хепънинг в местността "Леденика" се включиха танцов ансамбъл "Майсторите на танца", хип-хоп формация "Суич", Трио Евридика, илюзиониста Икар с две асистентки, певицата Гуна Иванова, танцов ансамбъл "Етнофолк", участници в ТВ формати "Гласът на България" и "Мюзик Айдъл". Освен това, изготвени са рекламни материали, аудиоклип с продължителност 2 минути, видеоклип - 1,30 минути и 30 минутен рекламен филм. Чрез разработената от Римекс ООД Враца Интернет страница могат да се правят онлайн резервации за Развлекателен парк "Леденика".
Проект "Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика - туризъм без сезони" допринася за преодоляване на несъответствието между богатия и разнообразен природен ресурсен потенциал в Община Враца и липсата на развити атракции. В резултат от неговата реализация на туристическия пазар се предлага нов туристически продукт, създаден в съзвучие със съвременните туристически тенденции - нуждата от развлечения, търсене на приключения, нови познания, желание за контакт с природата и двигателни активности. Продуктът няма аналог в страната. Включените атракции и интегрирането им с анимационни програми премахна сезонността на посещенията, което допринася за устойчиво използване на ресурсите и увеличаване дела на сектор туризъм в общинската икономика. По данни на НСИ редица показатели за община Враца през 2014 г. бележат ръст спрямо базовата 2010 г. Така например заетостта на легловата база се е повишила с 14,6 %, реализирани са 31 320 броя повече нощувки, нетните годишни приходи от туризъм са се увеличили с 255 018 лв., нетните годишни приходи от международен туризъм - с 205 954 лв. Поради факта, че туризмът е свързан с други сектори индустрия, постигнат е общ положителен ефект и оживление на общинската икономика като цяло. Като изпълнители на различни дейности по изпълнението на проекта бяха ангажирани 18 фирми с персонал общо 434 души.
Най-убедителният показател за успеха на проекта е увеличения ръст на посетители на пещера "Леденика". През 2012 г. те са 17 154 души; през 2013 г. - 26 347 (нарастване с 53,6% спрямо 2012 г.), през 2014 г. - 40 358 (нарастване с 135,4% спрямо 2012 г.). Тази тенденция продължава - към 31.07.2015 г. посетителите на пещерата и на Развлекателния парк са достигнали 23 947, което е с 6 793 души повече отколкото през цялата 2012 г. Съответно са се увеличили и приходите от Развлекателен парк "Леденика". През 2013 г. те са с 34 018 лв. повече от приходите през 2012 г., а през 2014 г. - нарастването спрямо 2012 г. е с 114 464 лв. Развлекателен парк "Леденика" ще продължава да привлича туристи и да се утвърждава като атрактивна туристическа дестинация, като създадените в резултат от проекта 10 работни места ще бъдат запазени..


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM