Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОКОЛО 30 000 ДУШИ В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ
С БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ
( АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ)

На 4 юли в 11 часа в хотел "Ростов" в Плевен започва информационният ден от кампанията "Сега вече знаете". Преди това, в 11 часа в БТА Плевен ще се проведе пресконференция с участието на инж. Живко Янков (член на Изпълнително бюро на Световната федерация на организациите, представляващи хора с болест на Бехтерев - ASIF. председател на УС БСБББ - АС), Елена Атанасова (Психотерапевт. Работи в Комплексен онкологичен център - Пловдив, зам.председател на Българска асоциация по психо онкология (БАПО), Асен Георгиев (Общ представител на пациентските организации в Комисия по прозрачност за лекарствената политика, юридически консултант и анализатор по въпросите на здравеопазването, Председател на Фондация "Теодора Захариева"), д-р Красимира Стефанова (Специалист ревматолог в к-ка по ревматология Свети Пантелеймон Плевен и ДЦК 2 - Плевен ), д-р Веселин Михайлов (Специалист ортопед и травматолог, ДЦК I - Велико Търново)

Болестта на Бехтерев е заболяване на младите хора, които се намират в трудоспособна възраст между 18 и 35 години. Един от основните им проблеми е късното диагностициране. На медицинските специалисти отнема между 6 и 8 години за поставяне на диагнозата. Причините за това най-често са неясните симптоми, късното насочване на хората към медицински специалист-ревматолог и липсата на информираност.
Болестта на Бехтерев засяга около 0.6% до 1.0% от населението на Земята. На базата на съвсем умерена преценка броят на болните от болестта на Бехтерев значително надвишава 600 000 в Европа и 350 000 в САЩ. По неофициални данни на Министерство на здравеопазването в България броят на хората с това заболяване е приблизително 30 000 души.
То засяга негативно много области от ежедневието, повлияни са също така сънят, настроението, мотивацията и способността за справяне с ежедневните дейности.
Едно от големите опасения на страдащите от болестта е загубата на независимост. Болестта на Бехтерев повлиява и връзката на болните със семейството и приятелите, ограничавайки социалния им живот. Голяма част от тях споделят, че подбират местата, които посещават, в зависимост от толерантността и разбирането, които срещат.
Късните последици от заболяването са свързани със значителна икономическа загуба за обществото (високо директна и индиректна цена).
Вече диагностицирани хора се сблъскват с множество пречки, които намаляват възможностите за нормален живот: изключително недостатъчна рехабилитация (по клинична пътека - 7 дни и по НОИ - 10 дни), неправилно разпределение на ревматолози в България (има области в България, в които нямат нито един специалист), малък брой на детски ревматолози (само 5, като 4 от тях са в София), непълен спектър от медикаменти, които могат да се използват в борбата с хроничното възпаление и болка. Отсъства и възможността за консултации на пациентите с психолог, което е от изключително значение за тях още при поставяне на диагнозата.
На събитието ще се обсъждат възможностите за подобряване качеството на живот на болните от Бехтерев - както от страна на държавата, така и от страна на обществото като цяло. Ще бъде предоставена възможност на присъстващите да се информират относно симптоми, изследвания, лечение, профилактика, социални услуги, права и възможности за интеграция, да задават въпроси директно на специалисти от различни сфери.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM